အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း : လှည်းကူးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း : လှည်းကူးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန လှည်းကူးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 8 July, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 22 July, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လှည်းကူးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.