လုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း

လုပ်ငန်းများအလိုက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အစီအစဉ်ဖြင့်ခေါ်ယူသွားမည့် တင်ဒါများကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ Supplier / Contractor များအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်​နေ့ ​နောက်ဆုံးထား ​ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သတိပြုရန်အချက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏အစီအစဉ်ဖြင့်ခေါ်ယူသော တင်ဒါများကို ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ Supplier / Contractor များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည် –

 1. ကုမ္ပဏီများအနေနှင့် မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ အစိုးရတင်ဒါတင်သွင်းသူ အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
 2. ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပေါ် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဝန်ထမ်း၊ ပညာရှင်၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အစရှိသည့် သွင်းအားစု အမျိုးမျိုးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုထက် ပိုမိုမှတ်ပုံတင်ပြီး သွင်းအားစုများ လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အမှတ်လျှော့ခံရနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
 3. ကုမ္ပဏီများအား တစ်ကြိမ်သာ မှတ်ပုံတင်စေမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါအလိုက် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တင်ပြခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ နောင်အခါတွင် ကုမ္ပဏီများအား စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အုပ်စုခွဲခြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမှတ်ပုံတင်ရာတွင် ကုမ္ပဏီများအား တပြေးညီ အုပ်စု (၁) အဖြစ် ယာယီသတ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး နောင်အခါတွင် ကုမ္ပဏီများအနေနှင့် မိမိတို့ကုမ္ပဏီနှင့် လျော်ညီသည့် အုပ်စုသို့ ပြောင်းလဲလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အုပ်စု ခွဲခြားခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ အုပ်စု ကန့်သတ် တင်ဒါခေါ်ခြင်းကိုလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 4. ကျေးလက်ဒေသ လုပ်ငန်းငယ်များအတွက် ဒေသခံများကို ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဒေသခံများအနေနှင့် စုဖွဲ့၍ ကျေးရွာနှင့် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ယာယီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုမည်(သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
 5. မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပြသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များနှင့် အထောက်အထားများကို မှန်ကန်စွာ တင်ပြရန်လိုအပ်ပြီး၊ မမှန်မကန် တင်ပြကြောင်းတွေ့ရှိရပါက အမည်ပျက်စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းအရေးယူ၍ တင်ဒါ Website တွင် ဖော်ပြခြင်းခံရနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
 6. မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပြသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များအား အစိုးရဌာနများအကြား မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကို ကုမ္ပဏီအနေနှင့် သိရှိလက်ခံသဘောတူကြောင်း အနည်းဆုံး ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ တစ်ဦးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးလျှောက်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
 7. မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းတူ တင်ဒါများတွင် ကုမ္ပဏီအား ထပ်မံစိစစ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ စိစစ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များအား သေချာစွာ စိစစ်တင်ပြကြရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်အချက်အလက်များ

တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများ အနေနှင့် မှတ်ပုံတင်ရာတွင်လိုအပ်မည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည် –

 1. ရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ Supplier / Contractor မှတ်ပုံတင်ပုံစံ (DOWNLOAD)
 2. ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
 3. Company Extract မိတ္တူ
 4. Company Profile
 5. ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်း (ပူးတွဲပါပုံစံဖြင့်ဖော်ပြရန်) (DOWNLOAD)
 6. ဝန်ထမ်းအင်အား (ပူးတွဲပါပုံစံဖြင့်ဖော်ပြရန်) (DOWNLOAD)
 7. သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် အင်အား (ပူးတွဲပါပုံစံဖြင့်ဖော်ပြရန်) (DOWNLOAD)
 8. ကုမ္ပဏီပိုင် စက်ယန္တရား စာရင်း (ပူးတွဲပါပုံစံဖြင့်ဖော်ပြရန်) (DOWNLOAD)
 9. Authorized Dealer ဖြစ်ပါက အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း အခြားရရှိခဲ့သော အသိအမှတ်ပြု စာရွက်စာတမ်းများ၊ ထောက်ခံစာများ
 10. လက်ရှိ လျှောက်ထားသည့်နေ့ရက်၏ နောက်ဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ် (၃) နှစ်စာ၊ အပြီးသတ်စည်းကြပ်ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ထားသော စာရွက်မိတ္တူများ။ (DOWNLOAD)
 11. သိရှိကြောင်း ဝန်ခံချက်ပုံစံ (DOWNLOAD)
 12. Qualified Professional ၏ထောက်ခံချက်ပုံစံ (တင်ဒါ တင်သွင်းရာတွင်သာ လိုအပ်ပါသည်) (DOWNLOAD)
 13. ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အခြားလုပ်ငန်းများကြေညာချက် (DOWNLOAD)

မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းတစ်ခုခြင်းအလိုက် စိစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် စိစစ်ကြေး ပေးရန်မလိုပါ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း မအောင်မြင်ပါက ထပ်မံပြင်ဆင်တင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။