အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 6 May, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 17 May, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.