အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 30 May, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 13 June, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.