ဆက်သွယ်ရန်

  ဆက်သွယ်ရန်

  ဆက်သွယ်လိုက်ပါ


  ရုံးနေရာ

  လိပ်စာ :  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ရန်ကုန်လွှတ်တော်ဝင်း၊ ဂိတ်အမှတ်(၄) အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

  ဖုန်း   :  ၀၁ ၂၂၁၀၃၀ ၊ ၀၁ ၂၂၁၀၁၇

  အီးမေး :  [email protected]