၁၈.၅.၂၀၂၃ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌ခေါ်ယူခြင်း

၁၈.၅.၂၀၂၃ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌ခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ် -
ဌာန ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 18 May, 2023
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 1 June, 2023
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါအမည်/အကြောင်းအရာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၁ Thermoplastic အဖြူ / အဝါ / Glass Bead
အရေအတွက် ၂၀၀ / ၂၀၀ / ၄၀ တန်
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၂ Tree Trimmer / Chain Saw (36″ / 22″)
အရေအတွက် ၄၅ / ၁၀ / ၄၇ လုံး
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၃ မြက်ဖြတ်စက် (ဘေးလွယ် / နှစ်ဘီး / လေးဘီး)
အရေအတွက် ၁၅၀ / ၄ / ၅ လုံး
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၄ ဂရင်းမြက်ဖြတ်စက် Bed Knife / Blade
အရေအတွက် ၁ / ၇၂ / ၆ စီး/ချောင်း
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၅ ရေစုပ်စက်
အရေအတွက် ၄ လုံး
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၆ ဆီဆေး (10 Liter) / ခံဆေး (5 Liter)
အရေအတွက် ၆၈ / ၆၈ ပုံး
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၇ ပုံနှိပ်စက္ကူ / ရုံးသုံးစက္ကူများ / CTP Plate
အရေအတွက် ၃၀၀၀ / ၁၃၅၀ / ၁၀၀၀ ထုပ် / ချပ်
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၈ H Beam (၅)မျိုး / Air Conditioner (၁၇)မျိုး
အရေအတွက် 1/1 Lot
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၉ Submersible / Centrifugal Motor & Pump
အရေအတွက် ၂၀ / ၁၇ စုံ
ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၁၀ Hybrid Solar Power Plant
အရေအတွက် 1 Lot
တင်ဒါအမှတ် ၅/၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် (၁၈.၅.၂၀၂၃)
တင်ဒါပုံစံနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ရက်စွဲ/အချိန် ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအနက်အမှတ်စဉ်(၁၀)ပါ ပစ္စည်းကို ၈-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနှင့် ကျန်ပစ္စည်းများကို ၁-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်
တင်ဒါဖွင့်မည့် နေ့ရက်/အချိန် ကြေညာပါမည်။
တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ
ဌာန ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁ ၃၈၈၇၃၂
လက်မှတ် – – – – – – – – – – – – – –
အမည် – – – – – – – – – – – – – –
ရာထူး – – – – – – – – – – – – – –
ဌာန – – – – – – – – – – – – – –
ရက်စွဲ – – – – – – – – – – – – – –

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.