ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ် -
ဌာန လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ပုတ်ပြတ်(Turnkey)
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 28 July, 2023
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 11 August, 2023
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
               လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့်
ပုတ်ပြတ်(Turnkey)  စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
စဉ် တင်ဒါ
အမှတ်
လုပ်ငန်းအမည် တင်ဒါပုံစံ
ရောင်းချ
မည့်ရက်
တင်ဒါပိတ်
မည့်ရက်နှင့်
အချိန်
1 17(T)/YESC/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ (ဥက္ကလာပလမ်း၊ တော်ဝင်လမ်း၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းနှင့် ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း) ၂၈.၇.၂၀၂၃ ၁၁.၈.၂၀၂၃
Turnkey/23-24  တို့တွင်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် မလွတ်ကင်းသော(66kV၊ 33kV၊ 11kV၊ 6.6kV၊ 0.4kV)ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ (၁၄ : ၀၀)
ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်း/ တိုင်ဟောင်းနှုတ်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာများပြောင်းရွှေ့/အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်
(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
2 18(T)/YESC/ လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း နှင့် ပါရမီလမ်းတို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း ၂၈.၇.၂၀၂၃ ၁၁.၈.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 ကြောင့် လမ်းနှင့် မလွတ်ကင်းသော (ထရန်စဖော်မာ၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ) ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများအသစ်တည် (၁၄ : ၀၀)
ဆောက်/ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဝါတန်းလမ်း(ဝဲ/ယာ) တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်
သာယာရေးကော်မတီမှ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် လမ်းနှင့်မလွတ်ကင်းသော (ထရန်စဖော်မာ၊ ၃၃ကေဗွီ၊ ၆.၆ကေဗွီ၊ ၀.၄ကေဗွီ
 နှင့် ၆.၆ကေဗွီT-Piller)များကိုလမ်းနယ်နိမိတ်နှင့်လွတ်ကင်းရာသို့အသစ်တည်ဆောက်/ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
အတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
3 19(T)/YESC/ တွံတေးမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာမှ လမ်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လမ်းနယ်နှင့် ၂၈.၇.၂၀၂၃ ၁၁.၈.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 မလွတ်ကင်း သော(၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ)ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းအား  လမ်းနှင့်လွတ်ကင်းသည်အထိ ပြောင်းရွှေ့ (၁၄ : ၀၀)
တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းတွင် (11/0.4 kV, 200 kVA၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ) ကောင်းကင်ဓာတ်
အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တွင် 11kV ဓာတ်အားလိုင်း(၀.၅)မိုင်အား SAC 120mm2 ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့  ၊ ဖုန်း ၊  ၀၁ – ၂၂၀၈၁၆

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.