ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

တင်ဒါအမှတ် -
ဌာန ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ သတ်မှတ်နေရာအရောက်ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 8 December, 2023
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 22 December, 2023
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌ပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

                  ၈- ၁၂- ၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ- ( ၃၀ )၊မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ်-(၂၉)၊ မြဝတီ သတင်းစာ စာမျက်နှာ(၂၈)၊ မြို့တော်သတင်းစာ စာမျက်နှာ(၁၁)တို့ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့် ဒီဇယ်ဆီ(၆၃၀၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ဓါတ်ဆီ(၁၀၀၀၀)ဂါလန်အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်း ရမည့်  (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

 

 

ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.