ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ် 54(T)/တိုင်းဒေသကြီး/23-24
ဌာန လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 26 December, 2023
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 10 January, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
၁။           လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ
အတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
စဉ် တင်ဒါ
အမှတ်
လုပ်ငန်းအမည် တင်ဒါပုံစံ
ရောင်းချ
မည့်ရက်
တင်ဒါပိတ်
မည့်ရက်နှင့်
အချိန်
54(T)/YESC/ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကမ်းနားလမ်းမ ၂၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀.၁.၂၀၂၄
တိုင်းဒေသကြီး  ကြီးတစ်လျှောက် (ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းဆုံ မှ လသာမြို့နယ်၊လသာလမ်းအထိ) (လမ်းလယ်)တွင် လမ်းမီး (၁၄ : ၀၀)
23-24 မြေအောက်ဓာတ်အားလိုင်း (၂.၀၆) မိုင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် (လသာမြို့နယ်၊လသာလမ်းမှ
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ဝါးတန်းလမ်းအထိ)(လမ်းညာခြမ်း)တွင် လမ်းမီးဓာတ်အားကောင်းကင်လိုင်း (၀.၇၇) မိုင်တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် –
အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့  ၊ ဖုန်း ၊  ၀၁ – ၂၂၀၈၁၆

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.