ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌ပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

                ၁၃-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ – ၂၆ ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏   အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့်  ၁။ (က) PAC Powder/ NaOCL Solution (၄၀၃၅၀ အိတ်/ ၄၉၅ m3 )အတွက် နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရမည့်ရက်အား (၂၆-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့အစား (၃-၇-၂၀၂၄)ရက်နေ့ဖြင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

                             

 

ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.