မြန်မာစာတိုက်လုပ်ငန်း အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာစာတိုက်လုပ်ငန်း အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 10 June, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 21 June, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မန်နေဂျာရုံး၊ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.