၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ကြေညာခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ကြေညာခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏
ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက်
တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ကြေညာခြင်း
စဉ် Lot
အမှတ်
လုပ်ငန်းအမည် တင်ဒါ
အောင်မြင်သည့်
ကုမ္ပဏီ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံးအဆောက်အဦ RC(၄)ထပ် (၈၀×၆၀×၄၄)ပေ(၅၀ %)ဆောက်လုပ်ခြင်း Well Tech
‌ကျောက်တန်းမြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံးအဆောက်အဦ RC(၄)ထပ် (၈၀×၆၀×၄၄)ပေ(၅၀ %)ဆောက်လုပ်ခြင်း ​ရွှေထူးမင်း
တိုက်ကြီးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC (၁)ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃’×၄၃’၆”×၁၁’) Myo Ma Co.,Ltd
မှော်ဘီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃×၄၃.၆×၁၁)ပေ Nan Kabar
တွံတေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း
(၇၃ ‘ × ၄၃.၆ ‘×  ၁၁ ‘ )
နိုင်တော်ဝင်
အင်းစိန်ခရိုင်၊ ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်
RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃×၄၃.၆×၁၁)ပေ
အောင်နန်းပြည့်
တွံတေးခရိုင်၊ ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်
RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၇၃ ‘ × ၄၃.၆ ‘× ၁၁ ‘)
စွမ်းဆုကြွယ်
တိုက်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC(၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀’×၃၀’×၁၂’) ​ရွှေမိုးဝေ
အင်းစိန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း  (၄၀×၃၀×၁၂)ပေ ငွေဧကရီ
၁၀ ၁၀ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၄၀×၃၀×၁၂)ပေ နန်းရွှေအိမ်
၁၁ ၁၁ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဒုမြို့နယ်အုပ်ရေးမှူး နေအိမ် RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း(၃၀’x၂၅’x၁၂’) Silver Wall
၁၂ ၁၂ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ဒုမြို့နယ်အုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၃၀x၂၅x၁၂)ပေ Global Green Future
၁၃ ၁၃ ခရမ်းမြို့နယ်၊ ဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(  ၃၀ ‘×၂၅ ‘ ×  ၁၂’ ) Silver Wall
၁၄ ၁၄ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်၊ဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း( ၃၀ ‘ × ၂၅ ‘×  ၁၂’ ) မင်းမြင့်စံသူ
၁၅ ၁၅ ဗိုလ်တထောင်ခရိုင်(၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၁.၆×၅၁×၅၉.၆)ပေ Myanmar Federal Alliance
၁၆ ၁၆ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်(၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၁.၆×၅၁×၅၉.၆)ပေ GPG
၁၇ ၁၇ ကျောက်တံတားခရိုင်(၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၁.၆×၅၁×၅၉.၆)ပေ Century One
၁၈ ၁၈ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ (၆)ခန်းတွဲRC(၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၅၃×၂၅×၄၂)ပေ HE Success
၁၉ ၁၉ တွံတေးခရိုင်၊ (၆)ခန်းတွဲRC(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၅၃×၂၅×၄၂)ပေ Shwe Gone Yi
၂၀ ၂၀ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၂)ခန်းတွဲ(၃)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၅၁×၂၅×၃၂)ပေ One Plus Two
၂၁ ၂၁ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ 4 ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း (၃၀’ ×၃၅’) Htay Myanmar City
၂၂ ၂၂ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၄ခန်းတွဲ ၄ ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၀၂’ ×၂၅’×၄၁’) လမင်းကြည်သာ
၂၃ ၂၃ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ဒုတိယဦးစီးမှူးနေအိမ် (၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း( ၃၅ ‘ × ၃၅ ‘×  ၂၂’ ) မင်းမြင့်စံသူ
၂၄ ၂၄ လှိုင်မြို့နယ်(၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၀၄ ×၃၀× ၄၁)ပေ စိမ်းလန်းဓနတိုး
၂၅ ၂၅ ကမာရွတ်ခရိုင်(၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁၀၀’×၄၅’) KKCG

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.