အသိပေးကြေညာချက်

အသိပေးကြေညာချက်

တင်ဒါဝက်ဆိုဒ်ကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ Supplier Contractor (SC)/ Quality Controller (QC) မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလာသော ကုမ္ပဏီများအနက် ၁၅.၅.၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ လျှောက်ထားပြီးကုမ္ပဏီများသည် ရုံးသို့လာရောက်ဆက်သွယ်ပေး ပါရန်နှင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၁၈၃၀၂၄၇၇ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါကြောင်း ညွှန်ကြားချက်အရ အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.