ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ခြင်းအားဖျက်သိမ်းခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ခြင်းအားဖျက်သိမ်းခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ခြင်းအားဖျက်သိမ်းခြင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်(၂-၁-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်း၊ မြဝတီနှင့် မြို့တော်သတင်းစာများတွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည့် ပစ္စည်းများအနက် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းအတွက် ထည့်သွင်းကြော်ငြာခဲ့ခြင်းအား ဖျက်သိမ်းထားရှိပါကြောင်း အသိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
ဘိလပ်မြေ ၄၅၀၀၀၀ အိတ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.