ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ အသိပေးကြေညာချက်

အသိပေးကြေညာချက်

        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွင် Supplier  Contractor နှင့် Quality Controller အသိအမှတ်ပြုလွှာများ လာရောက် လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သက်တမ်း(၂)နှစ် မကုန်ဆုံးမီ(၁)လအတွင်း အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်နှင့် လာရောက် လျှောက်ထားခြင်း မရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လိုခြင်း   မရှိ(မရှိ)ဟု မှတ်ယူ၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ပယ်ဖျက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

 

ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီးတင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.