တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်

တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Website နှင့် တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အသစ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တင်ဒါခေါ်ယူရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှစတင်၍ အစိုးရအဖွဲ့၏ တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Website(https://yangon.gov.mm/category/tenders/) တွင် ကြေညာခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းမည့်သူများအနေနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ခေါ်ယူသော တင်ဒါနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဤတင်ဒါ Website တွင် ကြည့်ရှုခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပြည်သူများရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်စေရန်၊ ပြည်သူများကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ စံချိန်စံညွှန်းစိစစ်မည့်နည်းလမ်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို Website တွင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ စနစ်ကျမှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးခြင်းအား အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံသား အလွှာအသီးသီးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊ လေလွင့်ပြုန်းတီးမှုများကို လျော့နည်းစေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများကို စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီစွာဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစွာပြီးစီးနိုင်စေခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ အသီးသီးမှ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အသီးသီးရှိသော စနစ်တစ်ခုစီသို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များကို တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့