တင်ဒါပိတ်ရက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

တင်ဒါပိတ်ရက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

တင်ဒါအမှတ် 1(T)/YESC/
ဌာန လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သာကေတမြို့နယ်တွင် AMI စနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုရမည့် မီတာနှင့်မီတာဆက်စပ်ပစ္စည်း များ (1 Lot) အား ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 7 April, 2023
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 31 May, 2023
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
(တင်ဒါပိတ်ရက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း)
၁။           လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် ခေါ်ယူခဲ့သည့် တင်ဒါအတွက် တင်ဒါပိတ်ရက် ပြောင်းလဲ
 ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုပါသည်-
စဉ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမည် တင်ဒါပုံစံ
ရောင်းချ
မည့်ရက်
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် တင်ဒါ ပိတ်မည့်ရက် နှင့်အချိန်
1(T)/YESC/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သာကေတမြို့နယ်တွင် AMI စနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုရမည့် မီတာနှင့်မီတာဆက်စပ်ပစ္စည်း များ (1 Lot) အား  ဝယ်ယူရန် ၇.၄.၂၀၂၃ ၃၁.၅.၂၀၂၃
တိုင်းဒေသကြီး (၁၄ : ၀၀)
23-24
တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် –
အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့  ၊ ဖုန်း ၊  ၀၁ – ၂၂၀၈၁၆

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.