တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း – လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း – လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 26 April, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 10 May, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.