လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ကိုယ်ပိုင်ဈေး ဖွင့်ခွင့်။


ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ (ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံကြမ်း
  • လုပ်ငန်းပြမြေပုံ (အဆောက်အဦး/လုပ်ငန်းရှင်ဓာတ်ပုံ)
  • စည်းကမ်းချက်များအတွက်ခံ၀န်ကတိ (ပတ်၀န်းကျင်အနှောက်အယှက်မရှိကြောင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိကြောင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏အမိန့်/ညွှန်ကြားချက်လိုက်နာပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိပြုချက်)
  • မီးဘေးကာကွယ်ရေးစီမံချက်/သန့်ရှင်းရေးစီမံချက်/လုံခြုံရေးစီမံချက်များ
  • အဆောက်အဦး အကျယ်အ၀န်းနှင့်အထပ်အရေအတွက်
  • ပတ်၀န်းကျင်ထောက်ခံချက် (အနည်းဆုံး ၁၀ဦး)
  • လျှပ်စစ်၊ မီးသတ်ထောက်ခံချက်
  • စည်ပင်၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်
  • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား