ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

၁။ နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ လျှင်မြန်မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်စံချိန်စံညွှန်းညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Standard Operating Procedure (SOP) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကျင့်သုံးကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်မှ လမ်းညွှန်မှုပြုထားသည်နှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျနှင့်တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေ ရန် အခွန်ဌာန၏ ဤ SOP အား ရေးသားပြုစုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အခွန်ဌာန၏ ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှင်းလင်းမှန်ကန်စွာ သဘောပေါက်နားလည်ပြီး ကော်မတီရှိဌာနများနှင့် စခန်းများကြား လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရာတွင်တစ်ပြေးညီလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်စေရေးအတွက် မှီငြမ်းကိုးကားမှုပြုနိုင်ရန်နှင့် ဌာနနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ စခန်းအသီးသီးနှင့်သော်လည်းကောင်း ပြည်သူများဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၃။ ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

၄။ စခန်းများ၊ စီမံကိန်းဇုန်များ

၅။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၆။ တာဝန်ခွဲဝေမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ

၇။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 1. ဆိုင်ခန်း/ ကားဂိတ်/ ပွဲရုံ/ ပါမစ်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း
 2. ကြော်ငြာဘုတ်စိုက်ထူတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း
 3. နေရောင်ကာ(ယာယီ)တပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း
 4. ကြော်ငြာဘုတ်/နေရောင်ကာ(ယာယီ)သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း
 5. ကြောငြာဘုတ် / နေရောင်ကာ(ယာယီ) ဖြုတ်သိမ်းခြင်းများ
 6. ဆိုင်ခန်း/ ကားဂိတ်/ ပွဲရုံ/ မြေကွက်များ၏ ပါမစ်၊ စာချုပ်၊ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ၊ ငွေသွင်းချလံထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်းများ
 7. လုပ်ငန်းပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းများ
 8. ကားဂိတ်ခန်းတွင် ပူးတွဲဂိတ်များလျှောက်ထားခြင်း
 9. အဆောက်အဦများအသစ်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း
 10. ပုဂ္ဂလိကငွေချေးလုပ်ငန်း (အပေါင်ဆိုင်) အသစ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း
 11. ပုဂ္ဂလိကငွေချေးလုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းများ
 12. ပုဂ္ဂလိကငွေချေးလုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းများ
 13. ပုဂ္ဂလိကငွေချေးလုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းများ
 14. ပုဂ္ဂလိကငွေချေးလုပ်ငန်းရှင် အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းများ
 15. စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင် / လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းများ
 16. စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင် / လုပ်ငန်းလိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထား ခြင်းများ
 17. တည်းခိုခန်းလိုင်စင်လျှောက်ထား ခြင်းများ
 18. တည်းခိုခန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်းများ
 19. လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင်၊ တည်းခိုခန်းလိုင်စင် အမည်ပြောင်း/ လိပ်စာပြောင်း/ အမည်တိုး/ အမည်လျှော့/ လိုင်စင်ကတ်ပြားမိတ္တူမှန် လျှောက်ထား ခြင်း များ
 20. စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင်/လုပ်ငန်းလိုင်စင်/တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်းများ

၈။ နိဂုံး

အခွန်ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဌာန၏ ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Standard Operating Procedure (SOP) အား အစဉ်လေးစား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဤ Standard Operating Procedure ကို ရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။