ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (ကျန်းမာရေးဌာန)

၁။ နိဒါန်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော လုပ်ငန်းများဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးအား သန့်ရှင်း စိမ်းလန်း ကြည်လင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အဆင့်မီမြို့တော်အဖြစ် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

၃။ ကျန်းမာရေးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကျန်းမာရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း။
(ခ) စားသောက်ဆိုင်များ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ ရောင်းချမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း။
(ဂ) အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ မုန့်စျေးဆိုင်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း။
(ဃ) စျေးများစစ်ဆေးခြင်း။
(င) ဓါတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
(စ) ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်းနှင့် သင်တန်းများပေးခြင်း။
(ဆ) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆေးကုသခြင်း။
(ဇ) ပွဲတော်အခမ်းအနားများတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(စျ) အခြားဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ ကျန်းမာရေးဌာနရှိ ဌာနခွဲများ

အောက်ပါဌာနခွဲ (၃) ခုဖြင့် ကျန်းမာရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်-

  1. စီမံအုပ်ချုပ်ဌာနခွဲ
    (စီမံအုပ်ချုပ်/ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစိတ်၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနစိတ်၊ ကွန်ပျူတာ (e-Government)ဌာနစိတ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာဌာနစိတ်)
  2. ဓါတ်ခွဲဌာနခွဲ
  3. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
    (အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်)

၅။ နိဂုံးချုပ်

ကျန်းမာရေးဌာနသည် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးကြည့်ရှု၍ ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံခြင်း၊ ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်သူများအား အသိပညာတိုးတက်ရန် ကျန်းမာရေးပညာပေး ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။