မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း)

၁။ နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ လျင်မြန်မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Standard Operating Procedure (SOP) အဖြစ် ကျင့်သုံးကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်မှ လမ်းညွှန်မှုပြုထားသည်နှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်းရှိ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း အစဉ်အမြဲစိမ်းလန်းစိုပြည်လှပနေစေရေးနှင့် မြို့တော်နေပြည်သူများ စိတ်အပန်းဖြေရေး၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေး အတွက် အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်စေရန်တို့အတွက် မြေယာရှုခင်း နှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း၏ မြေပြင်လုပ်ငန်းများ၊ ရုံးလုပ်ငန်းများစနစ်တကျနှင့် တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ဤ SOP အား ရေးသားပြုစုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်းသည် “သန့်ရှင်းစိမ်းလန်းကြည်လင်မှုဖြင့် မြို့တော်ရန်ကုန်”ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ မြို့တော်သူမြို့တော်သားများအား ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နှင့် စိတ်လက်ကြည်လင်လန်းဆန်းစွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်စေရန် ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးနိုင်စေရန်နှင့် မြို့တော်တစ်ခွင် စိမ်းလန်းစိုပြည် သန့်ရှင်းသာယာ လှပပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမြို့တော် Green City အဖြစ်တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်လျက် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းဧရိယာ(Scope)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် (၃၃) မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပန်းခြံ(၆၁)ခြံ၊အားကစားကွင်း(၁၄၉)ကွင်းအပါအဝင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေဧရိယာအားလုံးတွင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်(Definition)

မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်းသည်ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း အစဉ်အမြဲစိမ်းလန်းစိုပြည်လှပနေစေရေး မြို့တော်နေပြည်သူများ စိတ်အပန်း ဖြေရေးနှင့် ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် အနားယူအပန်းဖြေရန် ပန်းခြံများအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အားကစားကွင်းများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်နည်းတူ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် အပင်များအားလည်း မြို့တော်နေ ပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရေးတို့အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်း၍ အမြင်လှပစေရေးတို့အတွက် အလှပင်များ၊ အရိပ်ရပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပုံသွင်းဖြတ်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ

၆။ မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း၏ တာဝန်နှင့်တာဝန်ခံများ

  1. မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
  2. ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏တာဝန်များ။
  3. ညွှန်ကြားရေးမှူး(ထိန်းသိမ်းရေး)၏တာဝန်များ။
  4. ညွှန်ကြားရေးမှူး(အုပ်ချုပ်မှု)၏တာဝန်များ။
  5. ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ထိန်းသိမ်းရေး-၁)၏တာဝန်များ။
  6. ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ထိန်းသိမ်းရေး-၂)၏တာဝန်များ။
  7. ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(အုပ်ချုပ်မှု)၏တာဝန်များ။

၇။ မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ

၈။ အသေးစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(Specific Procedure)

(က) မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်းရုံးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
(ခ) မြေပြင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့

အခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများ

၉။ နိဂုံးချုပ်

မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်းရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည်မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရုံး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ Standard Operating Procedure ( SOP ) အား အစဉ်လေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထူး လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံများ ပြောင်းလဲလာ ပါကလည်း လုပ်ငန်းဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဤ Standard Operating Procedure ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ လိုက်နာကျင့် သုံးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။