လမ်း၊တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့လမ်း၊တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့(ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန)

၁။ နိဒါန်း

လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့(ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန)သည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနကြီး(၂ဝ) ၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ မှ လိုအပ်သော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ၊ ဖြည့်တင်း ၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးပေးရသော ဌာနတစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် အသုံးမလိုတော့၍ ပြန်လည်အပ်နှံလာသည့် အထွေထွေပြန်ပို့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း အဟောင်းများကိုလည်း စာရင်းရေးသွင်း လက်ခံဆောင်ရွက်၍ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေးအတွက် နှစ်စဉ်လေလံတင်ရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ကော်မတီ၏ဘဏ္ဍာငွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေး နေသည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ကော်မတီမှဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီမှ တင်ဒါစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူဖြည့်တင်းသည့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မတီကိုတာဝန်ခံ၍ ပစ္စည်း စာရင်းမှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးရသည့် တစ်ခုတည်းသောဌာနဖြစ်ပြီး ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများအား ကော်မတီမှ ပစ္စည်းတန်ဘိုးငွေပေးချေနိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီကိုယ်စား ပစ္စည်း လက်ခံရရှိကြောင်း (CRV) ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများပြီးစီးမှုအတွက် အစစ်ဆေးခံ နိုင်အောင် (IV ၊ LIV ၊ TIV ၊ NAC ၊ SR ၊ DO ) ပြေစာများထုတ်ပေးရသည့် ဌာနတစ်ခု လည်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနမှူးသည် ကော်မတီဝင်(၄) ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ခံဆောင်ရွက် သော စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ (ကြမ်းခင်းစျေးတွက်ချက်ရေးကော်မတီ) တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လည်းကောင်း ၊ အရည်အသွေးစိစစ်ရေးနှင့် ပစ္စည်းလက်ခံရေးကော်မတီတွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း ပါဝင်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ဧရိယာ (Scope)

လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန) ၏ တည်နေရာများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ဌာန၏ရုံးချုပ် (၄၆ လမ်း ၊ ၁၂ ၁/၂ ထပ်ရုံး ဒုတိယထပ်)။
(ခ) ပင်မပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံဝင်း (ရွာသာကြီး) (ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ အမှတ်(၂) လမ်းမကြီးအနောက်ဖက်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး ၂၅.၁၂ ဧက) ကျယ်ဝန်းပါသည်။
(ဂ) ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံဝင်း (ရေနံ့သာ) (သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏ) ။

၃။ ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အတိုကောက်စာလုံးများ

၅။ အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ

 1. အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

 2. (ခ) ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲ
 3. (ဂ) သိုလှောင်ရေးဌာနခွဲ

၆။ နောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(မူကြမ်း)နှင့် ယခုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှိုင်းယှဉ်ချက်

 1. ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီမှ ဝယ်ယူသော ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများမှ ပစ္စည်း လက်ခံရရှိကြောင်း (CRV) လျှောက်ထားခြင်း
 2. ကော်မတီခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဌာနများမှ ပြန်လည်ပေးပို့လာသည့် အထွေထွေပြန်ပို့ပစ္စည်းဟောင်းများအတွက်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိကြောင်း (CRV) ထုတ်ပေးခြင်း
 3. ကော်မတီခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဌာနများသို့ ပစ္စည်းထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ပစ္စည်းထုတ်ပေးခြင်းပြေစာ (IV) လျှောက်ထားခြင်း
 4. ဌာနများမှ LIV (ပစ္စည်းချေးငှားထုတ်ပေးခြင်းပြေစာ) ၊ TIV (ယာယီထုတ်ပေးပြေစာ)ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း
 5. ဌာနများမှ NAC (ပစ္စည်းမရှိကြောင်းထောက်ခံချက်)လျှောက်ထားခြင်း
 6. SR(ပစ္စည်းပြန်လည်အပ်နှံခြင်း) လျှောက်ထားခြင်း
 7. DO (ပစ္စည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးမိန့်)အရ ပစ္စည်းထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ (IV) ထုတ်ပေးခြင်း
 8. ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းခွင်များသို့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ(ဥပမာ - ဘိလပ်မြေ၊ ကတ္တရာ ၊ သံချောင်းလုံး၊သံမဏိပြား၊လမ်းသုတ်ဆေး၊ကျောက်ချဉ်၊လမ်းခင်းကျောက်) ပေးသွင်းခွင့် လျှောက် ထားခြင်း
 9. ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန(ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန) သို့ bill ရေးဆွဲပေးပို့ခြင်း

၇။ နိဂုံးချုပ်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနသည် ရန်ကုန်မြို့တော် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ပြုပြင်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော ကော်မတီ ကွပ်ကဲမှုအောက်ဌာနများအတွက် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း၊ ဖြည့်တင်းခြင်း ၊ သိုလှောင်ခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းပမာဏကြီးမားသည့် Operating အပိုင်း ၊ Production အပိုင်း ၊ Marketing အပိုင်းများကို လျင်မြန်စွာနှင့် အောင်မြင်ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များရယူပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်၍ အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။