ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

၁။ နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လျှင်မြန်မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Standard Operating Procedure (SOP) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကျင့်သုံးကြ ရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ လမ်းညွှန်မှုပြုထားသည်နှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့အနေဖြင့် စနစ်တကျနှင့် တိကျ မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ဤ SOP အား ရေးသားပြုစု တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်သူ/သားတို့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သော သောက် သုံးရေများကို နေ့စဉ်လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေး၊ ရေဖိုးရေခများ အပြည့်အဝကောက်ခံ ရရှိရေး၊ ရေလေလွင့်ပြုန်းတီးမှုများ ထိန်းသိမ်းရေး၊ ခေတ်မီနည်းစနစ်ဖြင့် ရေပေးဝေဖြန့်ဖြူးရေး၊ တိုးမြှင့်စီမံဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၃။ ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။ ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရှိ ဌာနခွဲများ

အောက်ပါအတိုင်း ဌာနခွဲ(၅)ခုဖြင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ
(ခ) ရေပေးရေးဌာနခွဲ
(ဂ) ရေလှောင်ကန်ကြီးများဌာနခွဲ
(ဃ) လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဌာနခွဲ
(င) အထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

၅။ ရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း

  1. အပြီးသတ်ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်
  2. ယာယီရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်။
  3. ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန်
  4. ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်။
  5. အိမ်ဟောင်းရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်။

၆။ နိဂုံး

ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဤရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Standard Operating Procedure (SOP)အား အစဉ်လေးစား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထူး လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်အရ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့ စည်းပုံများ ပြောင်းလဲလာပါကလည်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဤ Standard Operating Procedure ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ လိုက်နာကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။