ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး မြေတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၆အေ/၄၃၁)၊မြေကွက်အမှတ်(၁/က)မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၅၄၇၁၃၀
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး အမှတ်(၂၀/၄၃၁)၊ ခရေပင်လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁-၂၁၈၅၂၅
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး အောင်သိဒ္ဓိလမ်း အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၃၂၁၄/၀၅၆-၂၃၂၁၅
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်းဗဟိုလမ်း၊အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၆၄၃၅၇၅
တာမွေမြို့နယ်တရားရုံး အမှက် ၉၅၊ ၁၀လမ်း ၊ အဝေရာလမ်း ၊တာဓမ္မမြို့နယ် ၅၅၅၅၁၁
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၉၉၇၊ သစ္စာလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၂၃၃၃၃၂၆
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တရားရံုး အမှတ် ၆၆၂၊ ခေမာသီလမ်းမ၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပ ၅၉၀၀၁၁၃
ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၆(ခ )။ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၆၉၉၆၀၃
သာကေတမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ်၄၄၂ /သုမနလမ်း၊၅ရပ်ကွက်၊သာကေတမြို့နယ် ၀၁-၆၅၇၈၀၈
၁၀ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း )မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ်၁၇၊၁၀ရပ်ကွက်၊ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနှင်.ရုံးပတ်လမ်းထောင်. ၀၁-၅၅၇၁၇၄
၁၁ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၂၂၂/၂၂၄၊ ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း၊၂ ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၁-၅၈၄၂၁၉
၁၂ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၃၁၂/၃၂၄၊ကုန်သည်လမ်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၀၃၃၅၆
၁၃ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၁၃၇၊ အထက်မန္တလေးလမ်း၊ ကန်မြောရပ်ကွက်၊လမ်းတံကားအင်ဂျင်နီယာဝင်း ၀၁-၃၉၇၂၁၉
၁၄ ဒေါပုံမြို့နယ်တရားရုံး ယမုံနာလမ်းမကြီး၊ ၂ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၄၁၅၉
၁၅ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၂၃ (ခ)။ ဦးဘဟန်လမ်း၊ ရန်အောင်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ် ၀၁-၅၅၆၁၈၉
၁၆ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်တရားရုံး ၆/၆-၁၊အကွက်အမှတ်(၉၁)ဇလွန်မြစ်လမ်းသွယ်(၄)လမ်း၊ဒဂုံမြို့ သစ်(ဆိပ်ကမ်း )မြို့နယ် ၀၁-၈၅၆၅၆၅၃
၁၇ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်တရားရုံး မြေကွက်အမှက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းမ်း၊၁၂၂ရပ်ကွက်ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၃၀၇၃
၁၈ ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ်(၁၅/၁၁)၊ (၁၅/၂)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၇၁/၆ ရပ်ကွက်၊ စံပြဆီစက် လမ်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊သရက်ကုန်းတိုက်နယ်၊ ကမာရွတ် ၀၁-၂၅၈၅၁၄၂
၁၉ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၂၃၈၊ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို.နယ်
၂၀ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၁ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၅၀၃၄၆၂
၂၁ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ်၁၂၅(က)၊ ဗဟိုလမ်း၊လင်းလွန်းတောင်ရပ်ကွက် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၃၈၂၉၇၄
၂၂ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၁၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၅၀၂၈၄၁
၂၃ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ်၂၀၂/၂၁၄၊ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၁-၃၈၂၉၇၄
၂၄ ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၄၄၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၃၇၂၃၆၉
၂၅ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၁၁၁ နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၇၂၀၈
၂၆ လမ်းမတော်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၉၅၊ ၁၁လမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁- ၆၆၀၂၄၈
၂၇ လသာမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၆၂(က)၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၂၁၁၉၀၁
၂၈ လှိုင်မြို့နယ်တရားရုံး လှိုင်စပယ်လမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၃၇၈၇၅၃
၂၉ အလုံမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၁၃/၁၅၊ စောရန်ပိုင်အနောက်ရပ်ကွက်။စကားစိမ်းလမ်း၊အလုံမြို့နယ် ၀၁-၅၂၉၅၃၉
၃၀ ဒဂုံမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၆၂ (ဘီ)၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၅၂၃၉
၃၁ ကျောက်တန်းမြို့နယ်တရားရုံး မင်းလမ်း၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၀၁၆
၃၂ ကော့မှူးမြို့နယ်တရားရုံး မြို့မရပ်ကွက်၊ တရားရုံးလမ်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ၀၁-၂၆၄၀၀၁
၃၃ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တရားရုံး ဗိုလ်ချူ ပ်လမ်းမင်းပိုင်ရပ်ကွက်ထေွအုပ်စုပေါင်းရုံးအပေါ်ထပ်ကွမ်းခြုံကုန်းမြို.နယ် ၀၁-၂၆၅၁၇၉
၃၄ ခရမ်းမြို့နယ်တရားရုံး ဘုရားလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မ ဆွေးငုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း၊ ခရမ်းမြို့နယ် ၀၅၆-၃၀၀၀၃
၃၅ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်တရားရုံး ခနောင်ကိုအရှေ့ ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၀၁-၂၆၈၁၃၀
၃၆ တွံတေးမြို့နယ်တရားရုံး မင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနစုပေါင်း ရုံးပင်း၊ တွံတေးမြို့နယ် ၀၄၅-၅၀၄၄၈
၃၇ ဒလမြို့နယ်တရားရုံး ဗိုလ်ရန်ရပ်ကွက်၊ဒလမြို့နယ် ၀၁-၂၆၉၁၂၀
၃၈ သန်လျင်မြို့နယ်တရားရုံး အောင်ဇေယျလမ်းနှင့်တိုင်းရုံးလမ်းထောင့်၊ အလယ် ရပ်ကွက်သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁၀၅၉
၃၉ သုံးခွမြို့နယ်တရားရုံး ၁ ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းသွယ် ၀၅၆-၄၀၀၁၈
၄၀ တိုက်ကြီးမြို.နယ်တရားရုံး မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းနှင့် သူ ရလမ်းထောင်.၊တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၀၅၆ -၂၀၀၃၁
၄၁ မှော်ဘီမြို.နယ်တရားရုံး စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၈၃၃
၄၂ ထန်းတပင်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ်၂ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁-၆၁၉၀၁၅
၄၃ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တရားရုံး သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးများ၊ အမှတ် ၃ လမ်းကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၁-၆၃၉၅၀၅
၄၄ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တရားရုံး အမှဟ် ၄၂၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်ညောင်ကုန်းလမ်းမကြီး၊ ရုံးများရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ ၀၁-၆၄၅၀၂၀
၄၅ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၄(က)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၆၁၁၈၃၁
၄၆ လှည်းကူးမြို့နယ်တရားရုံး ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ် ၀၁-၆၂၉၀၁၇
၄၇ အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံး အမှတ် ၁၀၊ ဗဟိုလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၆၄၀၄၄၆

လျှောက်လွှာပုံစံများ

သတင်းရယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
တရားခွင်အတွင်းဝင်ရောက်နားထောင်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
မိတ္တူကူးလျှောက်လွှာပုံစံ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
နှစ်ဦးသဘောတူ လင်မယားကွာရှင်းခြင်းကတိစာချုပ်ပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
ကတိသစ္စာပြုကျမ်းကျိန်လွှာပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ရာဇဝတ်အယူခံ/ပြင်ဆင်မှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ရာဇဝတ်အထွေထွေမှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော တရားမပထမအယူခံ/ ဒုတိယအယူခံမှု များတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော တရားမပြင်ဆင်မှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသောတရားမအထွေထွေမှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ