လျှောက်လွှာပုံစံများ

မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တို့တွင် လွန်းလမ်း၊ သင်္ဘောကျင်း၊ ရေစိုသင်္ဘောကျင်း၊ ရေလုံသင်္ဘောကျင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
နစ်မြုပ်ရေယာဉ် တူးဖော်ဆယ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

မြို့ ဆိပ်ကမ်းများမရွှေ့ရစေရေးနှင့် မြစ်ချောင်းရေလမ်းကြောင်းများ ကောင်းမွန်ပြီး အမြဲတစေအသုံးပြုနိုင်စေရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
မြစ်ချောင်းရေလမ်းကြောင်းများ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် မြို့ရွာများရေတိုက်စားကမ်းပြိုမှုမှကာကွယ်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ရပါသည်
မြစ်ချောင်းအတွင်းနှင့်မြစ်ချောင်းအနီးတို့တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရပါသည်
မြို့များအလိုက် စိုးရိမ်ရေမှတ်များသတ်မှတ်ခြင်း ၊ ထိုသို့သတ်မှတ်ရာတွင် မှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်
မြစ်ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေအဖြစ်လည်းကောင်း ၊တစ်နှစ်ပတ်လုံး အသုံးချနိုင်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက( ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လာသည့်အခါ လိုအပ်သော အကူအညီများပေးရပါသည်။
နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေများ မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် နယ်စပ်မြစ်များ၏ ရေလမ်းကြောင်းများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရပါသည်
မြစ်ကူးတံတားကြီးများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် မြစ်ချောင်းရေလမ်းကြောင်းများကို တိုင်းထွာစစ်ဆေး၍ သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်
ရေထုညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပေးခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရပါသည်
မြစ်ကြောင်းများ၏ ရေအနက်ပိုမိုလာစေရေးနှင့် ရေယာဉ်များ၏ ဝန်တင်အလေးချိန်တိုးမြှင့်တင်ဆောင်သွားလာနိုင်ရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်
၁၀ မြစ်ချောင်းများမတိမ်ကောစေရေးအတွက် မြစ်ချောင်းများတွင် လိုအပ်သည့် ရေဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ သောင်တူးဖော်ခြင်းနှင့်တူးစာစွန့်ပစ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရပါသည်
၁၁ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုများမှ တင်ပြလာသည့် အရေးပေါ်| ကမ်းပြို ကျမှုများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်
၁၂ ကုမ္ပဏီများ ၊ လုပ်ငန်းရှင်များမှ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ကမ်းထိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်နှင့် Jetty များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် လိုအပ်သောဒီဇိုင်းပုံစံ အတည်ပြုးချက်များ နည်းပညာအကြံဉာဏ်များပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။
၁၃ မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ် ၊ ကမ်းနားနယ်တို့တွင် စီးပွားရေးအလို့ငှာ နစ်မြုပ်ရေယာဉ်တူးဖော်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားလာပါကကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီး ၊ ရေလမ်းကြောင်း အခြေအနေ ၊ ကမ်းပြိုကမ်းစားမဖြစ်ပေါ်စေရေး မြစ်၏ သဘာဝမျှခြေကို မထိခိုက်စေရေးတို့ကိုစိစစ်ပြီးတူးဖော်ဆယ်ယူခွင့်ထုတ်ပေးပါသည်
၁၄ နှစ်မြုပ်ရေယာဉ်ဖော်ယူခွင့်ထုတ်ပေးသည့် ပထမအကြိမ်သက်တမ်းအတွင်း အပြီး တူးဖော်ဆယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါက အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာဖော်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းဟိုကာလအတွင်းလျှောက်ထားလာပါက စိစစ်ပြီး ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပေးပါသည်
၁၅ မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်တို့တွင် လွန်းလမ်း၊ သင်္ဘောကျင်း ၊ ရေစိုသင်္ဘောကျင်း၊ရေလုံသင်္ဘောကျင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများလျှောက်ထားလာပါကကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးပြီး ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါက ခွင့်ပြုပြီး ဥပဒေပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းကောက်ခံ၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်
၁၆ မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်တို့တွင် ဆိပ်ခံတံတား ( သို့မဟုတ် )ဗောတံတား ၊ ရေဆင်းတံတား ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လျှောက်ထားလာပါကကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းကိုထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိ မရှိစစ်ဆေးပြီး ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်း( သို့မဟုတ် )ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါက ခွင့်ပြုပြီး ဥပဒေပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းကောက်ခံ၍စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်
၁၇ မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်တို့တွင် သင်္ဘောကမ်းထိုးခြင်း လုပ်ငန်းများလျှောက်ထားလာပါကကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးပြီး ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်း(သို့မဟုတ် ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါက ခွင့်ပြုပြီး ဥပဒေပါ သတ်မှတ်နှုန်းထား အတိုင်းကောက်ခံ၍ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်
၁၈ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသဲများ၊ ကျောက်များ၊အုတ်များ ၊ သစ်များနှင့် အခြားအရာဝတ္တုများ စုပုံရန် လျှောက်ထားလာပါက ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီး ရေလမ်းကြောင်းအခြေအနေ ၊ ကမ်းပြို ကမ်းစားမဖြစ်ပေါ်စေရေး ၊ မြစ်၏သဘာဝမျှခြေကို မထိခိုက်စေရေးတို့ကို စိစစ်ပြီး ဥပဒေပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းကောက်ခံ၍ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်
၁၉ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း ရေတွင်း ၊ ရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ မြေတူးခြင်းအတွက် လျှောက်ထားလာပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိ ၊ မရှိစစ်ဆေးပြီး ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိပါကငြင်းပယ်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါက ခွင့်ပြုပြီးဥပဒေပါသတ်မှတ် နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံ၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်
၂၀ မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်အတွင်း သဲစုပ်ခြင်း ၊ သဲတူးခြင်း၊ သဲကျုံးခြင်းနှင့်မြစ်ကျောက်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို လျှောက်ထားလာပါက ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီး ရေလမ်းကြောင်းအခြေအနေ၊ ကမ်းပြို ကမ်းစားမဖြစ်ပေါ်စေရေး ၊မြစ်၏သဘာဝမျှခြေကို မထိခိုက်စေရေးတို့ကို စိစစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ သဘောထားမှတ် ချက်ပြန်ကြားပေးပါသည်
၂၁ မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်တို့တွင် အဆောက်အအုံနှင့် တံတားများဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်း သို့ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးပါသည်
၂၂ ရေလမ်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ရေကြောင်းဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ရေလမ်းဆိုင်ရာသတင်းနှင့် သတိပေးချက်တို့ကို အခါအားလျှော်စွာ ထုတ်ပြန်ပေးပါသည်
၂၃ ရေကြောင်းအလိုက် သွားလာနိုင်သည့် ရေယာဉ်အရွယ်အစားနှင့် တွဲအရေအတွက်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရေစူးအနက်သတ်မှတ်ခြင်းများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်
၂၄ ရေကြောင်းပြခ၊ ဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အခြားအခွန်အခများ ကောက်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်
၂၅ တွံတေးတူးမြောင်းဖြတ်သန်းသွားလာသော ရေယာဉ်များအား တွံတေးတူးမြောင်းဖြတ်သန်းခ၊ ဧရာဝတီရေလမ်းအသုံးပြုခတို့ကို သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်
၂၆ မြစ်တွင်းသွားရေယာဉ်များ ဆိုက်ကပ်ရပ်နားရေးအတွက် မြစ်အတွင်းဆိပ်ကမ်း နေရာရွေးချယ်ခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းဖွင့်ခြင်း ၊ ပိတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်
၂၇ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မြစ်ချောင်းများအတွင်း ရေယာဉ်များခုတ်မောင်းသွားလာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါသည်
၂၈ ရေကြောင်းပြခ၊ ဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အခြားအခွန်အခများ ကောက်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်
၂၉ ၀န်ကြီးဌာန ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ပေးအပ်သောအခြားလုပ်ငန်း တာဝန်များကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စုပုံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်များ
မြစ်သဲထုတ်လုပ်ငန်း သဘောထားမှတ်ချက် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး သတ်မှတ်ချက်များ
သင်္ဘောကျင်း၊လွန်းကျင်း ဆောင်ရွက်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်များ