ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အရှေ့ပိုင်းခရိုင်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၄/၆၊ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းနှင့်သီလလမ်းထောင့် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁- ၈၅၀၀၈၉၄/ ၀၉-၇၃၁၃၁၆၁၂
အနောက်ပိုင်းခရိုင် စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၄၀၇/ ၀၉-၇၃၁၃၇၆၁၀
တောင်ပိုင်းခရိုင်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး မဟာသိမ်ကုန်းလမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၅၆-၂၁၀၇၈/၀၉-၇၇၀၄၅၀၁၄၆
မြောက်ပိုင်းခရိုင်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ် ၃၆/၃၇ ၊ အမှတ် (၃)လမ်းမကြီးဘေး ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ဝ၁-၆၃၉၄၉၅/၀၉-၂၅၀၅၅၃၅၃၃
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၄၄ ရပ်ကွက်၊ ခ ရပ်ကွက်၊ခြေကွက်အမှတ် ၁/၁၂ ၊ ဦးဘဟန်လမ်း ၊ပြန်ကြာလမ်းထောင့် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ ၀၁ -၈၅၆၃၆၈ ၀၉-၇၆၉၂၆၄၆၄၈
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၀၉ ၅၂၅၁၇၅၄၀၉ ၅၂၅၁၇၅၄
တာမွေမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၁၁ -၅၅၆၀၀၅၇၁၉ ၂၆၄၃၆၄၉၁၄
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၂၄၆၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းနှင့်သီလလမ်းထောင်.တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၁၉ -၆၉၈၅၅၈၂၉၀၉-၄၃၇၄၃၉၅၅
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၅၅၇၊ ပထဝ်) ညာ ၊ စပယ်(၂)လမ်း ၊ သုဒ္ဓမာလမ်းထောင့် (၄)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၁၉ ၂၆၃၆၀၄၁၇၇/၀၉-၇၉၇၆၃၁၅၇၀
၁၀ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၂၂ ၊ ၃၇ ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်းဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁ - ၅၈၀၅၈၉၀၉-၇၃၀၅၁၉၃၃
၁၁ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၀၂-၅၇၄၄ ၀၇-၂၀၀၂၇၄
၁၂ သာကေတမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၀၁ ၅၃-၇၅၈ ၁၉ ၉၇၅၅၆၂၃
၁၃ ဒေါပုံမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၂၂၊ (၂)ထပ် ၊ယမုံနာလမ်းမကြီး၊ ပုသိမ်မြေရပ်ကွက်ဒေါပုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၉၁၉၁၆၁၀ (၁၉-၅၀၅၃၁၀၂
၁၄ ရန်ကင်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၊ ၂၂'က ၊ ၃၇ ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁ -၅၁၀၄၆ ၀၉-၅၃၅၁၉၂၆
၁၅ ဒဂုံမြောက် မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၀၁-၅၈၀၅၀၈/၀၉- ၂၆၂၄၃၁၂၉၃
၁၆ ဒ ဂုံတောင် မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၊ လှော်ကားလမ်း ၊၂၄ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁ -၅၉၁၅၀၄ / ၀၉-၄၃၂၀၉၈၁၈
၁၇ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ၁၄/၁ ။ ၉၁)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြစ်လမ်းမကြီးဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၅၉၃၂၅၈ ၀၉-၂၅၄၂၄၃၈၀၀
၁၈ ဒဂုံ(အရှေ့)မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၁၅)၊ ၁၂၂ ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း၊ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁ ၅:၅၁၇၉ / ၃၁၂၅၉၃၆၅
၁၉ ကမာရွတ် မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၂၅၁၀၆၈၀၉-၂၅၀၉၉၉၉ဝ၃
၂၀ ကျောက်တံတားမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၁၉၂၀၉-၄-၂၃၉၂၈၆၂
၂၁ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၁၉၅၀၉-၄၄၈၀၃၆၈၈
၂၂ စမ်းချောင်း မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၁၉၄/၀၉-၉၇၆၉၄၅၄၄
၂၃ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၁၉၆၀၉-၅၃၅၂၂၄၇
၂၄ ဒဂုံမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၁၉၇/၀၉-၄၂၈၁၄၅၉၃၉
၂၅ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၂၉၂/၀၉-၂၅၀၀၅၀၀၇
၂၆ ဗဟန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၂၅၁၃၂၁/၀၉-၄၂၀၇၈၈၈၃၇
၂၇ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၂၅၃၅၈၄၀၁၅
၂၈ လမ်းမတော်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၁၁-၇၇၁၉၃/၀၉-၅၂၅၁၂၄
၂၉ လသာမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၃၇၇၂၉/၀၉-၇၉၉၄၅၇၄
၃၀ လှိုင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၆) ဦးဝိစာရလမ်း၊ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၄၃၅၁၇၇
၃၁ အလုံမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ဆင်မင်းလမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းသစ်ဆောင့်၊လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်း၊အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၁၁-၂၁၈၄၈၁/၀၉-၂၅၄၂၄၉၈၁၈
၃၂ သန်လျင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး မဟာသိမ်ကုန်းလမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၅၆-၂၁၅၆၂/၀၉-၄၄၈၀၃၆၁၇
၃၃ ကျောက်တန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ရွှေညောင်ပင်လမ်း၊ စံချိန်မီရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၅၆-၂၅၅၂၈/၀၉-၅၅၁၂၇၅၃
၃၄ သုံးခွမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ကျောင်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၅၆-၄၀၄၁၃/၀၉-၇၉၄၂၉၉၃၁၁
၃၅ ခရမ်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ဘုရားလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး စုပေါင်းရုံးခန်း၊ခရမ်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၅၆-၃၀၃၅၅/၀၉ ၅၂၀၃၂၆၅
၃၆ တွံတေးမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး မြို့ရှောင်လမ်း ၊ ကထုတ်တော်ရွာအုပ်စု၊ ငါးခုံးမစမ်းကွင်း၊တွံတေးမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၄၅-၅၀၄၅၀/၀၉-၄၂၃၀၉၇၅၃၄
၃၇ ကော့မှူးမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး၊တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး စုပေါင်းရုံးဝန်းကော့မှူးမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၂၆၄၁၈၅/၁၉-၄၅၁၃၆၇၀၈၉
၃၈ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး စုပေါင်းရုံးလမ်း ။ဘော်ပုလွဲရပ်ကွက် ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၂၆၅၂၆၅/၀၉-၄၀၁၈၀၆၃၆၂
၃၉ ဒလမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ဒလမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁ -၂၆၉၅၄၈/၀၉-၄၅၀၀၄၃၃၅
၄၀ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်း ၊ အနောင်ကိုအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၂၆၈၂၂၇/၀၉-၄၀၀၄၆၈၄၉၆
၄၁ ကိုကိုးကျွန်း မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အနော်ရထာလမ်း (၂)ရပ်ကွက် ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၃၇၂၅၃၇၀
၄၂ အင်းဒိန်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက် ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး စုပေါင်းရုံးခန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၆၄၀၈၄၉/ ၀၉- ၇၇၁၁၄၃၆၇
၄၃ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ် (၃၈၃၉) ၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေး ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၄၅၀၉၉၂၉၈၁
၄၄ လှိုင်သာယာမြို့နယ်စီမံကိန်း ဦးစီးရုံး အမှတ်(၅၅၅) ၈-ရပ်ကွက် ၊ရန်ကုန်ညောင်တုန်းလမ်းမကြီးဘေလှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့း ၀၁ ၆၄၅၁၂၉/ ၀၉-၄၂၀၀၁၁၇၉၉
၄၅ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၄/က) ၊ မဲခေါင်လမ်း ၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၆၁၂၈၇/ ၀၉-၄၂၀၁၇၄၅၀၀
၄၆ မှော်ဘီမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ် (၅၈၂) က၊ ရုံးပေါင်းစုံ (၂) လမ်း၊တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁- ၆၂၀၄၈၆/ ၀၉-၇၉၉၁၆၉၆၃
၄၇ တိုက်ကြီးမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး အမှတ်(၈၄/၉) ၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက် ၊ ရန်ကုန်-ပြည် လမ်းမကြီး ရထားလမ်း အနောက်တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၅၅-၂၀၂၃၈ /၀၉-၂၅၁၂၁၄၅၅၉
၄၈ လှည်းကူးမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ကွင်းအမှတ်( ၁၁၄၇ ) ( ၆/၂) မင်းကဲရပ်၊ ၇လမ်း ၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်လှည်းကူးမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၆၂၉၆၅၀/ ၀၉ -၉၇၁၀၉၈၁၆၃
၄၉ ထန်းတပင်မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ကွင်းအမှတ် (၂၅၇/၁ ) ထန်းတပင်၊ ကွင်းအမှတ် (၃) ရပ်ကွက်(၂၂/၂၃) မြေနေရာ(၃) ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လထန်းတပင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၆၁၉၁၅၈ / ၀၉-၅၂၇၅၁၉၂

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်လျာထားချက်များရေးဆွဲခြင်း
စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း
စျေးနှုန်းကောက်ယူခြင်း
ဒေသပေါက်စျေးနှုန်းစိစစ်အတည်ပြုခြင်း
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း
ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိစီမံကိန်းရုံးများစစ်ဆေးခြင်း
သတ်မှတ်ပုံစံများ