ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို)
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ
တပ်မတော်သားအသက်အာမခံ
ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ
စုပေါင်းအသက်အာမခံ
သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ
မြန်မာနိုင်ငံသား (တရားဝင် ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံ)
မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ
အားကစားသမားများကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ
၁၀ ကျန်းမာရေးအာမခံ
၁၁ တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ
၁၂ နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ
၁၃ မီးနှင့်အပိုအန္တရာယ်အကာအကွယ်များ
၁၄ ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုအာမခံ
၁၅ သမာဓိအာမခံ
၁၆ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ
၁၇ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ
၁၈ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနှင့် ရောဂါအတွက်အာမခံ
၁၉ အလုပ်သမားလျော်ကြေးအာမခံ
၂၀ ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံများ
၂၁ ကန်ထရိုက်တာလုပ်ငန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများအာမခံ
၂၂ အပ်ငွေအာမခံ
၂၃ ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ
၂၄ ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
၂၅ လေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
၂၆ လေကြောင်းပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
၂၇ ခရီးသွားအာမခံ
၂၈ ရေယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
၂၉ ကျားဖောင်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
၃၀ ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့အာမခံ
၃၁ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ
၃၂ အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ