လျှောက်လွှာပုံစံများ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းအတွက်လျောက်လွှာပုံစံ(လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်)
နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းအတွက်လျောက်လွှာပုံစံ(ကုမ္ပဏီများအတွက်)
ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း(ကျပ်ငွေ)အတွက်လျောက်လွှာပုံစံ
ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း(ကျပ်ငွေ) အတွက် လျောက်လွှာပုံစံ
ATM CARD ပြုလုပ်ပေးခြင်းအတွက်လျောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ယူရို၊စင်္ကာပူဒေါ်လာ)
ငွေစုဘဏ်စာရင်း နှင့် ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း(ကျပ်ငွေ)
ATM CARD ပြုလုပ်ပေးခြင်း
ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားလစာ လွှဲပို့ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ ဘဏ်၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စံချိန်၊ စံညွှန်းမီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Standard Operation Procedure (SOP)များကိုစုစည်းတင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။