ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၆၃/၁၆၇)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၂၅၂၅၄၃
အင်းစိန် အမှတ်(၈)၊မင်းကြီးလမ်း၊ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၆၄၀၂၆၃
လမ်းမတော် အမှတ်(၆၂၅ )၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၅ရပ်ကွက်၊လသာမြို့နယ် ၀၁-၆၈၂၂၃၇
တောင်ဥက္ကလာပ အခန်း(၁၀၁/၁၀၂)၊ပထမထပ်၊သီရိရတနာအိမ် ရာ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့်ရတနာလမ်းထောင့်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၀၄၈၈
ဒဂုံ တိုက်(၃)၊အခန်း(၅)၊ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊မြို့မကျောင်းလမ်း၊ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၉၃၁၇
သာကေတ အမှတ်(၂၉၅)၊မင်းနန္ဒာလမ်းမ၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၉၁၉၀၆၄၄
ကျောက်တန်း ရွှေညောင်ပင်လမ်း စံချိန်မီရပ်ကွက်၊ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၀၆၄
သုံးခွ ၃၂၊လေးကျွန်းမာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊သုံးခွမြို့ ၀၅၆-၄၀၄၁၆
ခရမ်း အောင်မေတ္တာလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ခရမ်းမြို့ ၀၅၆-၃၀၀၂၂
၁၀ လှိုင်သာယာ အမှတ်(၁)၊ရုံးရှေ့ ၈ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၆၄၅၀၃၅
၁၁ ပန်းဘဲတန်း (၁၆၈/၃၈၈)။(၂၇)လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၁-၃၇၀၈၇၉
၁၂ တာမွေ အမှတ်(၂)၊အိုးစု(၃)လမ်း၊မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၅၄၁၆၄
၁၃ အလုံ တိုက်၁၊ဒုတိယထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၄/၁၅)အလုံမြို့နယ် ၀၁-၂၂၁၇၄၆
၁၄ စမ်းချောင်း အမှတ်(၇၄)၊ဒုတိယထပ်၊ကျွန်းတောလမ်း၊ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ် ၀၁-၅၀၆၁၅
၁၅ တွံတေး ဘုရင့်နောင်တပ်လမ်း၊ရွှေဆံတော်ရပ်ကွက်၊တွံတေးမြို့နယ် ၀၄၅-၅၀၀၁၁
၁၆ သန်လျင် အမှတ်(၂၇)၊ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁၀၃၆
၁၇ လှည်းကူး မင်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊လှည်းကူးမြို့နယ် ၀၁-၆၂၉၀၂၆

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဝင်ငွေကြေငြာလွှာ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
လုပ်ငန်းမစတင်မီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားခြင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်း တိုးခြင်းအတွက် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
လစာအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရာတွင် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
၁၀၀၀/- တန်နှင့်အောက် တံဆိပ်ခေါင်းများ ရောင်းချပေးခြင်း
ပင်ရင်းမှဖြတ်တောက်ပေးသွင်းသည့်အခွန်များ (Withholding Tax) ပေးဆောင်ရာတွင် ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းလာသူများ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြလိုပါက ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းလာသူများ ဝင်ငွေရလမ်းမတင်ပြလိုပါက ပါရှိရမည့် အချက်အလက်အထောက်အထားများ
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခွန် စည်းကြပ်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကာလတန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြစေပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ် ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း/ ရယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လယ်ယာမြေမှအပ ကျန်မြေနှင့် အဆောက်အအုံများ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် မေတ္တာဖြင့် ပေးကမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်ခြံမြေပစ္စည်းအား အလဲအထပ်ဖြင့် ရယူခြင်း အား စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ် ပြင်ပဖြစ်ပါက အဆိုပါ အိမ်ခြံမြေတည်ရှိရာ မြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံးသို့ သွားရောက်၍ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်မှု ခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ရုံးသို့ သွားရောက်၍ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်မှု ခံယူရပါမည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာမြေမှအပ ကျန် မြေကွက်ဝယ်ယူ၍ ဝယ်ယူသူအမည်ပြောင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက အောက်ပါအချက် များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-