ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားခြင်း
အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင် အကျုံးဝင်သောလိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာပုံစံ
အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊မိလ္လာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အများသုံး သန့်စင်ခန်းများ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုကြီးကြပ်ခြင်း၊ခြင်း၊
လမ်းမီးပေးရေးနှင့် လမ်းမီးထွန်းညှိရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းန်ဖယ်ရှားစေခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း
မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတား၊ ပလက်ဖောင်းနှင့်လမ်းဘေရေမြောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်း ဖောက်လုပ်းခွင့်ပြုခြင်း
မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လေလွင့်သွားလာနေသော တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အသေများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းစေခြင်း ရှင်းလင်းခြင်း၊သိမ်း
မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း လေလွင့်သွားလာနေသော ရူးသွပ်သူ၊ ကုဋ္ဌနူနာရောဂါစွဲကပ်သူနှင့် တောင်းရမ်း စားသောက်သူများကို ဖမ်းဆီး၍ သက်ဆိုင်ရာသို့အပ်နှံခြင်း၊
တည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အထက်ပါပန်းဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ ရေချိုးဆိပ် အပန်းဖြေနေရာများလုပ်ငန်းများအပေါ် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း သုသာန်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်စက်များအအေးတိုက်များ တည်ထောင်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ဂူသွင်းခြင်း၊ သုသာန်ကို ရွှေ့ပြောင်း၊ခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
၁၀ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
၁၁ အများပြည်သူအကျိုးပြု အခြားစည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
၁၂ မြို့နယ်အတွင်း အဆောက်အအုံအသစ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
၁၃ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မိလ္လာစွန့်ပစ်ခြင်လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဖြစ်စေရန် စီမံခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းး

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပုဂ္ဂလိက အဆောက်အအုံ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းတို့ အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း လိုင်စင် အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
ဘေးအန္တရာယ်လုပ်ငန်း လိုင်စင် အသစ် ထုတ်ပေးခြင်း
စံငှားခွန်/စျေးဆိုင်ခန်းခွန် အမည် ပြောင်းလဲ ခွင့်ပြုခြင်း