ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်(သင်္ဃန်းကျွန်း) အမှတ်(၉)(၁) ဝေဇယန္တာလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၀၁- ၅၇၈၂၄၁၃
အနောက်ပိုင်းခရိုင်(လမ်းမတော်) အမှတ်(၃၃၂)၊ (၄)ရပ်ကွက်။(၁၀)လမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁ -၂၃၀၃၀၇၃
တောင်ပိုင်းခရိုင် (သန်လျင်) အမှတ်(၁၉)၊ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းနှင့်မြို့သစ်လမ်းထာင်.မြို့သစ်အနောက်ရပ်ကွက် ၀၅၆- ၂၁၀၁၉
မြောက်ပိုင်းခရိုင်(အင်းစိန်) အမှတ်(၁၁)၊ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီးကြို့ကုန်းအနောက်ရပ်ကွက် ၀၁ -၃၆၄၀၄၈၅
တာမွေ အမှတ်(၆၂)၊ အဝေရားအိုးစုလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်တာမွေ ၀၁- ၅၄၂၂၉၆
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) အမှတ်(၁၇)၊ ပဲခူးမြစ်လမ်း၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၀၁ -၅၇၈၄၂၂
ဒဂုံ(တောင်) အမှတ်(၁၈၈၂)၊ မြရည်နန္ဒာလမ်း(၁၈)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံတောင် ၀၁- ၅၉၃၇၄၉
ဒဂုံ(မြောက်) အမှတ်(၁၂၈၀)၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(မြောက်) ၀၁ -၅၉၀၁၁၉
ဒဂုံ(အရှေ့) ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်)ပိုင်းရုံးနှင့်တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည် ၀၁- ၅၈၄၂၈၈
၁၀ ဒေါ်ပုံ အမှတ်(၂၄၃)၊ ယမုံနာလမ်း၊ ဒေါ်ပုံ ၀၁ -၅၅၉၇၆၃
၁၁ ပုဇွန်တောင် အမှတ်(၇၁/၈၀ )၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက် ၀၁- ၂၉၇၃၃၀
၁၂ ဗိုလ်တထောင် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရုံးနှင့်တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည် ၀၁- ၂၉၇၃၃၀
၁၃ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အမှတ်(၁၈)၊ ၁၁၁၈လမ်း၊ ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၀၁- ၂၀၆၀၇၆
၁၄ မြောက်ဥက္ကလာပ အမှတ်(၅၈၃)/A မေဓာဝီလမ်း (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၀၁- ၉၆၉၀၀၇၁
၁၅ ရန်ကင်း အမှတ်(၁၂၂၆)၊ ကုန်းဘောင်လမ်းနှင့်သစ္စာလမ်းထောင့် ၀၁ -၂၃၃၀၂၃၅
၁၆ သာကေတ အမှတ်(၄၃)၊ ဇင်္ဂမလမ်း၊ အနော်မာရပ်ကွက်၊ သာကေတ ၀၁- ၄၅၄၁၁
၁၇ လသာ အမှတ်(၃၀.၃၂)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (၁၀)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁ -၂၃၀၁၈၃၀
၁၈ ကမာရွတ် အနော်ရထာအိမ်ရာဝင်း၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွက် ၀၁- ၅၂၅၂၃၇
၁၉ ကြည့်မြင်တိုင် အမှတ်(၅၉)၊ ကျောင်းကြီးလမ်း၊ ဈေးကြီးအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၀၁- ၅၂၅၉၈၅
၂၀ စမ်းချောင်း အမှတ် (39)(B)ဗားကရာလမ်းနှင့်ဗဟိုလမ်းကြောင့် လင်းလွန်းတောင်ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်း ၀၁ -၅၃၉၇၀၉
၂၁ ဒဂုံ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၃)၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁ ၃၇၈၇၆၄-
၂၂ ဗဟန်း ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက် ဗဟန်း ၀၁ -၅၅၅၁၇၁
၂၃ မရမ်းကုန်း အမှတ် (၃၁)က၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက် ၊ မရမ်းကုန်း ၀၁- ၆၆၁၇၆၇
၂၄ လှိုင် အမှတ်(၂၅)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင် ၀၁ -၅၁၉၅၂၅
၂၅ အလုံ အမှတ်(၂၃)၊ အလုံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံ ၀၁-၂၁၁၁၃၅
၂၆ ကျောက်တံတား အမှတ်(၂၂:၂၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား ၀၁- ၃၇၂၂၃၉
၂၇ ဆိပ်ကမ်း အမှတ်(၂၂:၂၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား ၀၁ -၃၈၅၀၀
၂၈ ပန်းဘဲတန်း အမှတ်(၂၂:၂၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား ၀၁-၃၅၅၃၂၀
၂၉ ကျောက်တန်း အမှတ်(2 A! 1 B) ဦးမင်းလွင်လမ်း၊ အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်း။ ၀၅၆- ၂၅၂၁၇
၃၀ သုံးခွ အကွက်အမှတ်(၁၀)။ (၈ မျက်နှာကွက်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမကြီး၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွ ၀၅၆- ၄၀၃၆၉
၃၁ ခရမ်း (၂/ဘီ)ရေးပိုင်းကွက်၊ အမှတ်(၅၄) မင်းလမ်းနှင့်မြကန်သာလမ်းထောင့် ၀၅၆- ၃၁၃၅၆
၃၂ ဒလ အမှတ်(၁၁၇၁)(ခ)၊ ဒလတွံတေး ကားလမ်းမကြီး ၀၁ -၂၆၉၆၃၁
၃၃ တွံတေး မြောက်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃၇)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက် ၀၁-၅၅၀၄၅၅
၃၄ ကော့မှူး ကွင်းအမှတ်(၃၀၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆:၁)ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၀၁- ၂၆၄၁၆၇
၃၅ ကွမ်းခြံကုန်း လက်မ္းကုန်းကားလမ်းမကြီးဘေး၊ အကွက်အမှတ်(၅)၊ တောင်ဘက်ပိုင်းရပ်ကွက် ၀၁ -၂၆၅၃၁၅
၃၆ သိပ်ကြီးခနောင်ကို နောင်တုံအပိုင်း(၂)၊ အရှေ့ရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ့မြို့သစ် ၀၁ -၂၆၈၂၂၉
၃၇ ကိုကိုးကျွန်း အနော်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်
၃၈ တံတား ကွင်းအမှတ်(၅၅၁)၊ ပန်းချောင်းရွာကွင်း၊ မြို့မလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်
၃၉ တိုက်ကြီး ရန်ကုန်ပြည်လမ်း၊ ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက် ၀၅- ၅၂၀၂၆၈
၄၀ ထန်းတပင် ဦးစံအေးလမ်းနှင့် ဦးမောင်သင်လမ်းကြား၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်လမ်း ၀၁- ၆၁၉၀၅၁
၄၁ မင်္ဂလာဒုံ အမှတ်(၅၀၈)၊ မြို့တော်ပတ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက် ၀၁- ၆၃၉၇၄၆
၄၂ မှော်ဘီ ရန်ကုန်ပြည်လမ်း ၀၁ -၆ ၂၀၁၄၀
၄၃ ရွှေပြည်သာ သံလွင်လမ်းနှင့်မဲခေါင်လမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ၀၁- ၆၁၁၁၃၂
၄၄ လှိုင်သာယာ အမှတ်(၃၁၆၃၁၇)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက် ၀၁- ၆၄၈၀၉၉
၄၅ လှည်းကူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ရိပ်သာရပ်ကွက် ၀၁- ၆၂၉၄၈၈

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ရုံးစာကြည့်တိုက်အပြင် မြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်များ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်
(၁၅ )ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်း ၁၂ x ၄ မြေစိုက်ဘုတ်များတွင်လဲလှယ်၍ အများ ပြည်သူကို ပြသပါသည်
ယခင်က ခရိုင်မြို့နယ်ရုံးများ အလိုက်ထုတ်ရမှုရှိသော်လည်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှ တာဝန်ခံထုတ်ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၊ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ တပ်မတော်နေ့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့၊ အာဇာနည်နေ့၊ အမျိုးသားနေ့များတွင် ထုတ်ဝေပါသည်။
မြို.နယ်အလိုက်လှုပ်ရှားမှုသတင်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၍| သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ရုံးမြေစိုက်နံရံကပ်ဘုတ်များတွင်ပြသခြင်း၊ နေ့ကြီးရက်ကြီးများတွင်ဓာတ်ပုံပြပွဲ ပြသခြင်းများဆောင်ရွက်ပါ သည်
ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း၊ မြို့နယ်အလိုက် ဌာနဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်
ဌာနမှ ထုတ်ဝေသော ကျေးရွာဂျာနယ်၊ ဒို့အားမာန် ၊အလင်းသစ်စာစောင်များတွင် တူ တို၊ ဆောင်းပါး၊ ကာတွန်း၊ ကဗျာများကို ပေးပို့သည့်အပြင် သတင်းစာတိုက်များသို့လည်း သတင်းပေးပို့ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်
ဌာနတွင်း သင်တန်းများအပြင် ဌာနမှစေလွှတ်သောသင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်မှူးများအားသင်တန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်
Webportal, FTP သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် WiFi ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ADSLလိုင်းတပ်ဆင်၍ WiFi ထုတ်လွှင့်ပြီး ပြည်သူလူထုအား ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် ရုံးအလိုက် မိမိနယ်မြေဒေသအတွင်းရှိ ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းများနှင့် နယ်မြေသတင်းများကို MOI Webportal နှင့် သတင်းဌာနများသို့Google Drive ဖြင့် သတင်းပေးပို့ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ TTP ဖြင့် လုပ်ငန်း ၃ဆောင်ရွက်မှု မရှိတော့ပါ
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့်ပူးပေါင်း၍ ကော့မှူးမြို့နယ်နှင့် အင်းန်မြို့နယ်တို့တွင် လူထုအခြေပြု ဗဟို(Community Centre)အဖြစ်ဖွင်.လှစ်ပြီးMobile Bus များဖြင်.မြို.နယ်အတွင်းမှကျောင်း ရပ်ကွက် ကျေးရွာများကို စာအုပ်များ ငှားရမ်းပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်မရိုင် မြို့နယ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်ရုံးရှိသော မြို့နယ်ရုံးများ၌ Concrurity Ceritre အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများ၊ စကားဝိုင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်
၁၀ မြို့နယ်အလိုက် ကလေးစာဖတ်ခန်းတွင် ကလေးများ စာပေဖတ်ရှုနိုင်ရန်အပြင် ဆော့ကစားနိုင်ရန် ဆောင် ရွက်ထားရှိပါသည်
၁၁ မြို့နယ်အလိုက် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံပစ္စည်းများ၊ ဒေသအလိုက် သမိုင်းအချက်အလက်များ၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများ၊ မြို့နယ်အလိုက် ဒေသထွက်ကုန်များ ထားရှိဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်
၁၂ ၂၀၁၇မူ နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်မှ(၃ )ရက်ထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်နှင့် (၉)ရက်နေ့များတွင် ဗိုလ်တထောင် အ.ထ.က(၆) ၌ကလေးစာပေပွဲတော်ကို လည်းကောင်း၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက်နှင့် (၃၁)ရက်နေ့များတွင်သန်လျင်မြို့နယ်ဘို့တွင် ကလေးစာပေပွဲတော်များကို ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်
၁၃ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြို့နယ်အလိုက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ထွေ အုပ်ဦးစီးဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်း၍ ပြည်သူ့စကားဝိုင်းများ ကျင်းပဆောင်ရွက်ပေးပါသည်

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာအုပ်စာစောင်များလက်ခံခြင်း
ပုံနှိပ်၊ ထုတ်ဝေ၊ သတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းများ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
စာအုပ်စာစောင်များနှင့် သတင်းအေဂျင်စီများမှ ထုတ်လွှင့်သောသတင်းများသုံးသပ်ခြင်း