ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမှတ်(၅၉၁)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက်ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၀၁-၂၃၁၄၀၄၂
မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး အထက(၁)အင်းစိန်ကျောင်းဝင်း၊တန်းမြင့်ကျောင်းလမ်း၊သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် ၀၁-၆၄၇၅၅
မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၊အင်းစိန် သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၃၆၄၀၁၈၈
မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊မင်္ဂလာဒုံ ရုံးပေါင်းစုံ၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေး၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၁-၆၃၅၂၅၃
မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊မှော်ဘီ ရုံးပေါင်းစုံလမ်း၊ တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၊မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၀၄၉
မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှည်းကူး အကွက်မှတ်(၄၀၄)၊ဒါးပိန်လမ်း(ခွဲ)၊ နဝရတ်ရေစင်လမ်း၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊လှည်းကူးမြို့နယ် ၀၁-၈၆၂၉၀၂၂
မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊တိုက်ကြီး တိုက်ကြီး-ကြာအင်းလမ်းမ၊အင်္ဂလားရပ်ကွက်၊တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၀၅၅-၂၀၀၂၆
မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ထန်းတပင် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁-၆၁၉၀၉
မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ရွှေပြည်သာ မဲခေါင်လမ်း ၆:၁၂ရပ်ကွက်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၃၆၁၁၀၁၈
၁၀ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှိုင်သာယာ ရုံးပေါင်းစုံ၊ရုံးလမ်း။(၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၉-၇၇၄၁၃၇၇၂၂
၁၁ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံး သံသုမာလမ်းပေါ်၊ စစ်ကိုင်းကျောင်းလမ်းထောင့်၊အထက-သုဝဏ္ဏကျောင်းဝင်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၀၁-၅၆၀၀၉၅/၀၉-၄၅၂၉၅၈၇၂၀
၁၂ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊သင်္ဃန်းကျွန်း လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ အထက(၁)ကျောင်းဝင်း၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၆၄၂၃၁/၀၉-၄၅၂၉၀၈၇၂၄
၁၃ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ရန်ကင်း အမှတ်(၅၈)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၆၆၆၈၃၀/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၃၂
၁၄ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊တောင်ဥက္ကလာပ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ အထက(၁)ကျောင်းဝင်း၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၅၇၇၉၁၀/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၃၀
၁၅ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊မြောက်ဥက္ကလာပ သုခမိန်လမ်းသွယ်၊ အထက(၁)ကျောင်းဝင်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၉၆၉၉၄၈၆/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၃၁
၁၆ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊သာကေတ ဧရဝဏ်လမ်းမကြီး၊ အနော်မာလမ်းနှင့် ထူပါရုံလမ်းကြားသာကေတမြို့နယ် ၀၁-၅၄၇၁၅၄/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၃၄
၁၇ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဒေါပုံ ယမုံနာလမ်းနှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းထောင့်၊ ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၅၅၅၈၄၂/၀၉-၄၂၀၁၄၅၉၇၄
၁၈ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊တာမွေ အမှတ်(၆၉)၊ ၁၆၄ လမ်း၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ် ၁၁-၅၄၄၆၂၁/၁၉-၄၅၂၉၈၈၇၂၅
၁၉ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ပုဇွန်တောင် အမှတ်(၂၆၁၂၆၅)ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၉၁၈၄၂/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၃၆
၂၀ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဗိုလ်တထောင် အမှတ်(၃၄)၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင်.ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၄၅၅၀၄/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၃၇
၂၁ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အမှတ်(၂၃၉)၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ကန်မြောက်ရပ်ကွက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၀၁-၃၇၃၀၁/၀၉-၄၅၀၀၈၉၈၈၀
၂၂ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဒဂုံ(မြောက်) တပင်ရွှေထီးလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းထောင့်၊(၃၅)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၅၈၄၀၁၇/၀၉-၄၂၅၃၂၃၀၃၆
၂၃ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဒဂုံ(အရှေ့) အမှတ်(၂၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊စပယ်လမ်း၊ စစ်တောင်းရိပ်မွန်ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ် ၀၉-၄၅၃၉၈၈၇၂၈/၀၉-၇၉၂၃၉၆၉၀၉
၂၄ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဒဂုံ(တောင်) ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ ယောက်ကားမှတ်တိုင်(၆၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ၀၉-၄၂၃၇၁၉၅၇၇/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၂၇
၂၅ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) ပုဇီလမ်း၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ဝ၁-၅၉၂၀၉၀/၀၉-၄၅၂၉၈၈၇၂၉
၂၆ တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံး အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သမကောလိပ်လမ်း၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၃၃၄၁
၂၇ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊သန်လျင် အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁၀၃၂
၂၈ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ကျောက်တန်း ရွှေညောင်ပင်လမ်း၊ စံချိန်မှီနေ့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၀၁၅
၂၉ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊သုံးခွ ဦးပေါ်ဦးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ် ၀၅၆-၄၀၀၁၃
၃၀ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ခရမ်း (၁၂)ရပ်ကွက်၊ စက်သစ်ပိုင်း၊ သန်လျင်ပဲခူးလမ်းမကြီးဘေးခရမ်းမြို့နယ် ၀၅၆-၃၀၀၀၉
၃၁ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊တွံတေး အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ် ၀၄၅-၅၀၄၄၇
၃၂ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ကွမ်းခြံကုန်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၂၆၅၀၁၈
၃၃ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ကော့မှူး မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးဘေး၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ၀၁-၂၆၄၀၂၄
၃၄ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ဒလ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဒလ-တွံတေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ဒလမြို့နယ် ၀၁-၂၆၉၂၁၄
၃၅ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ဗိုလ်လရောင်လမ်း၊ ခနောင်တိုအရှေ့ရပ်ကွက်၊ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၀၁-၂၆၈၁၁၇
၃၆ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တံတား အမှတ်(၂၈၁၂၈၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၂၁၈၄၇၇
၃၇ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လသာ အမှတ်(၁၁၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းထောင့်၊လသာမြို့နယ် ဝ၁-၃၈၁၂၀၃
၃၈ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၊ပန်းဘဲတန်း အမှတ်(၂၇၀)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းနှငပ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၁-၃၇၉၁၄၈
၃၉ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊အလုံ အမှတ်(၂၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ကရင်ခြံရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ် ၀၁-၂၂၁၄၁၀
၄၀ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊လမ်းမတော် အမှတ်(၁၂၀/၁၄၀ )၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁-၂၂၁၉၁၅
၄၁ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ကြည့်မြင်တိုင် အမှတ်(၁၄)၊ အုန်းပင်လမ်း၊ ဈေးကြီးအနောက်ရပ်ကွက်ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၀၁-၉၃၁၇၈၈၁
၄၂ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊စမ်းချောင်း အမှတ်(၂၉၁)၊ ပြည်လမ်း၊ အ.ထ.က(၂)ကျောင်းဝင်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၃၇၀၇၃
၄၃ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ကမာရွတ် အ.ထ.က(၃)ကျောင်းဝင်း၊ နာနတ်တောကုန်းဆင်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၅၄၁၃
၄၄ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှိုင် (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၃၆၈၃၂၉၆
၄၅ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊မရမ်းကုန်း (၈)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးရေစက်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၆၆၁၄၄၀
၄၆ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ဗဟန်း အမှတ်(၂၄၁)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၇၄၅၁
၄၇ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ဒဂုံ ဦးဝိစာရအိမ်ယာ(မင်းမနိုင် )အလက(၂)ဒဂုံကျောင်းဝင်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၉၄၃၇

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း