ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ် (၂၄၅)၊ သန်လျက်စွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၅၀၈၄၂၉၂
ဝန်ကြီးဌာနအမည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အုတ်ဖိုစု-သနပ္ပင်လမ်းဘေး၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့ ၀၅၆-၂၃၃၆၅
သန်လျင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အုတ်ဖိုစု-သနပ္ပင်လမ်းဘေး၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့ ၀၅၆-၂၃၃၆၇
ကျောက်တန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၆၂၇/B)၊ အားကစားရုံ (၂)လမ်း၊ စံချိန်မီရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့ ၀၅၆-၂၅၆၀၀
ခရမ်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့ ၀၅၆-၂၅၆၀၀
သုံးခွမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန သုံးခွ -ခရမ်းလမ်းမကြီးဘေး၊ ဘုရင့်နောင်အားကစားကွင်းမြောက်ဘက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊သုံးခွမြို့ ၀၅၆-၄၀၉၇၅
ဇွဲမလားမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးဖောက်ရေးဦးစီးဌာန ကန်သာယာ(၅)လမ်းထိပ်၊ ကျွန်းမဟောရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့ ၀၄၅-၅၁၉၄၉
ကော့မှူးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးဟိုးဟက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂၆၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကော့မှူးမြို့ ၀၁-၂၆၄၂၈၁
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းကွက်သစ်(၁)လမ်း၊ တော်ပုလွဲရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ၀၁ -၂၆၅၇၃၄
၁၀ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးဖက်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်တော်သာ(၆)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့ ၀၁-၈၆၂၈၂၄၀
၁၁ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့ ၀၅၅-၂၁၂၅၁
၁၂ မှော်ဘီမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၄/၁၃၂)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့ ၀၁-၆၂၁၂၄၇
၁၃ လှည်းကူးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်တော်သာ(၆)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့ ၀၁-၈၆၂၉၅၈၇
၁၄ လန်းမာပင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးဟိုးဟက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ ထန်းတပင်မြို့ ၀၁-၆၁၉၀၀၅၊ ၀၁-၆၁၉၀၆၉
၁၅ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၅၄၇၀၅၅
၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ် (၂၄၅)၊ သန်လျက်စွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၉၀၁၀၃၉၈

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

လယ်ယာ၊ သားငါး အထောက်အကူပြု ကုန်ထုတ်လမ်းသွယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဒေသအလိုက်အကျိုးရှိမည့် ကျေးလက်ရေရရှိရေးစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့်အသိပညာပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံချက်နှင့်အညီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်မီးလင်းရေးကဏ္ဍတွင် အသေးစားဓာတ်အားလိုင်း (Mini-Grid)ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များရေးဆွဲပြဌာန်းခြင်း
အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ကျေးလက် အိမ်ရာများ၊ကျေးလက် အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း
ကျေးလက်ဒေသ၌ အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်နေပြည်သူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဖြင့်အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ (Revolving Fund) ထူထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၀ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း
၁၁ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအမံများရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရေး သတ်မှတ်ချက်များ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမြို့နယ်များ ရွေးချယ်ရန် စံသတ်မှတ်နှုန်းများ
မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကျေးရွာ ရွေးချယ်ရာတွင် အခြေခံရမည့်မူများ
လမ်းအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်
ကျေးလက်ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေခံမူများ
အသေးစားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးစနစ်စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကျေးရွာများ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ