ရုံးခွဲလိပ်စာများ

တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၂၇)၊ သိမ်ကုန်းလမ်း၊အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သံလျင်မြို့
မြောက်ပိုင်းခရိုင် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့ ၀၁-၆၄၇၇၂၁
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့ ၀၁-၆၄၇၇၂၁
အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့ ၀၁-၆၄၇၇၂၁
အင်းစိန်မြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးအနောက်ကြို့ကုန်း၊အင်းစိန်
တိုက်ကြီးမြို့နယ် ဂျိုးဖြူကန်လမ်း၊ရှမ်းစုရပ်ကွက်တိုက်ကြီးမြို့ ၀၅၅-၂၀၂၄၈ ၊
ထန်းတပင်မြို့နယ် မြို့မဈေးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ထန်းတပင်မြို့ ၀၁-၆၁၉၀၇၂
ကျောက်တန်းမြို့နယ် အားကစားရုံလမ်းစံချိန်မှီရပ်ကွက်၊ကျောက်တန်းမြို့ ၀၅၆-၂၅၃၄၆
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် စုပေါင်းရုံးလမ်း၊တော်ပုရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ၀၁-၂၆၅၀၉၁
၁၀ ကော့မှူးမြို့နယ် ဝိဇ္ဇာကျောင်းလမ်း၊ဘုရားလမ်ရပ်ကွက်၊ကော့မှူးမြို့း ၀၁-၂၆၄၀၆၂
၁၁ တွံတေးမြို့နယ် တွံဘေးဒလလမ်း၊မူလမန်းရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့ ၀၄၅-၅၀၃၅၁
၁၂ ခရမ်းမြို့နယ် ကမ်းနားလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ခရမ်းမြို့
၁၃ သုံးခွမြို့နယ် အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့ ၀၅၆-၄၀၃၇၀

လျောက်လွှာပုံစံများ

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းငယ်စုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
မျှောစာထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ
၀န်ခံကတိပြုခြင်း
Products Movement Document(မျှောစာ)ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ
ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကဒ်လျှောက်ထားသည့်ပုံစံ
ငါးဖမ်းရေယာဉ်ပင်လယ်ပြင်သို့ ထွက်ခွာခွင့်ပြုရေးအတွက် စီစစ်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ
အလှမွေးငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ
ရေထွက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူခွင့်(မျှောစာ) ထုတ်ပေးခြင်း
မျှောစာ၊ PMD ၀၁/၀၂ ထုတ်ပေးခြင်း
ဝယ်စုရေထွက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူစုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်း
လှေဝင်/ထွက် စစ်ဆေးခြင်း၊
ငါးမွေးကန်လိုင်စင်ခွန် ကောက်ခံခြင်း
ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ခွန်ကောက်ခံခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ