ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပုဇွန်တောင် ပုဇွန်တောင်ဈေး(စီ)ရုံအပေါ်ထပ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၁-၈၆၁၀၃၀၄
ဗိုလ်တထောင် အမှတ် (၁၉၈၂၀၀)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ဗိုလ်တဘောင်မြို့နယ် ၀၃-၃၈၅၉၄၂
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အမှတ်(၁၀၁)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း | မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၀၁-၃၇၈၄၄၇
ရန်ကင်း ရန်အောင်လမ်းသွယ်(၇)၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၄၃၇၇
တာမွေ အမှတ်(၃၃၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ပျားရည်ကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၂၉၀၀၅၇
ဒေါပုံ ၁၃၄၊ ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်
သာကေတ (၇)ဈေးလမ်း၊ (၇)အနောက်ရပ်ကွက် သာကေတမြို့နယ် ၀၁-၅၄၇၁၂၆
မြောက်ဥက္ကလာပ အမှတ်(၅၄၂) မဏ္ဍိုင်(၈)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၆၉၉၃၆၇
တောင်ဥက္ကလာပ အမှတ် ၆၅၊သစ္စာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၅၆၅၈၉၈
၁၀ သင်္ဃန်းကျွန်း အမှတ်(၂/ခ)၊ ဦးဘဟန်လမ်း (ခ) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၆၅၅၆၁
၁၁ ဒဂံုမြို.သစ်(တောင်) အမှတ်(၉၃၊ ၉၄၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄)၊ ( (၆၄)ရပ်ကွက်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၀၀၆
၁၂ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်) အမှတ်(၁၉)၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်) ၀၁-၅၈၄၀၆၅
၁၃ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့) အမှတ်(၁၉)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၁၂၂) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)မြို့နယ် ၀၁ ၅၈၅၃၀၆
၁၄ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) အမှတ် (၁၉)၊ပဲခူးမြစ်လမ်း၊(၉၁) ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်) ဆိပ်ကမ်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်
၁၅ မရမ်းကုန်း အမှတ်(၇)၊ ဂန္ဓမာလမ်းနှင့်အောက်ဗဟိုလမ်းထောင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
၁၆ လှိုင် အမှတ်၊ ၁၁၉(A)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၇၂၀၂
၁၇ ကမာရွတ် ရွှေနဂါးဆိုစက်လမ်း၊ စံရိပ်ငြိမ်ရပ်ကွက်(အရှေ့)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၄၆၀၉
၁၈ စမ်းချောင်း အမှတ်(၅၄)၊ စမ်းချောင်းလမ်းစမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၁၀၆၉၄
၁၉ ကြည့်မြင်တိုင် အမှတ်(၁/၃)၊ ရွှေလှိုင်လမ်းနှင့်မဏိမေခလာလမ်းထောင့်၊ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၆၇၈၉
၂၀ အလုံ အမှတ်(၇၀၀)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီး၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထိပ်၊(၂)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်
၂၁ လမ်းမတော် အမှတ်(၁၉)၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၆ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁-၂၂၆၂၄၁
၂၂ လသာ အမှတ် (၇၇၇၉)၊ လသာလမ်းလသာမြို.နယ် ၀၁-၃၈၅၆၃၈
၂၃ ပန်းဘဲတန်း အမှတ်(၇၁၁၇၁၉)၊ ကုန်သည်လမ်းပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် 09-၂၂၂၅
၂၄ ကျောက်တံတား အမှတ် (၃၈၁) မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၄၉၇
၂၅ ဒဂုံ အမှတ် ၂၈၈၂၉၊ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်(အပေါ်ထပ်)၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၁၁-၂၅၁၂၀၃
၂၆ ဆိပ်ကမ်း အမှတ်(၆၄၈)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၁-၂၅၄၀၃၉
၂၇ ဗဟန်း အနောက်မျဉ်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ဦးချစ်မောင်လမ်းဆုံအနီး၊ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၀၄၈
၂၈ အင်းစိန် မင်းကြီးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၆၄၀၄၉၅
၂၉ ရွှေပြည်သာ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊မြေကွက်အမှတ် (၄'က "")၊သံလွင်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာ ၀၁-၆၁၁၀၁၇
၃၀ လှိုင်သာယာ အမှတ်(၄၆)၊ ရုံးပေါင်းစုံလမ်းမကြီးအမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၆၄၅၀၂၇
၃၁ ထန်းတပင် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁-၆၁၉၀၁၀
၃၂ မှော်ဘီ အမှတ် (က)၊ အမှတ် (၄)လမ်းမကြီးနှင့် ဖူးကြီးရေပိုက်လမ်းကြောင်း ၊မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၀၃၄
၃၃ တိုက်ကြီး ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၀၅၅-၂၀၀၂၀
၃၄ လှည်းကူး ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမကြီး၊သမဝါယမဦးစီးဌာနဝင်းလှည်းကူးမြို့နယ် ၀၁-၆၂၉၀၁၄
၃၅ မင်္ဂလာဒုံ အမှတ် (၁၄)(၁၅)၊ မြို့ပတ်လမ်းဈေးရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ ၀၁-၆၃၅၁၅၀
၃၆ သန်လျင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁ဝဝ၆
၃၇ ကျောက်တန်း အမှတ် (၃) မင်းကျောင်းလမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက် ၀၅၆-၂၅၀၂၀
၃၈ သုံးခွ အမှတ်(၁၅)သော်ကလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ် ၀၅၆-၄၀၀၁၁
၃၉ ခရမ်း အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တိုင်လမ်း၊ ခရမ်းမြို့နယ် ၀၅၆-၃၀၀၁၉
၄၀ ဒလ ကမာကသွယ်ရပ်ကွက်၊ ဒလ-တွံတေးလမ်းမကြီး ၀၁-၂၆၉၂၀၄
၄၁ တွံတေး အမှတ်(၂၆)၊ ခလရ(၇၀)လမ်း၊ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ် ၀၄၅ -၅၀၃၉၄
၄၂ ကော့မှူး အမှတ် (၁၄၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကော့မှူး ၀၁-၂၆၄၀၀၈
၄၃ ကွမ်းခြံကုန်း အမှတ်(၄၅၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ကံကြီးမကျီးရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၂၆၅၀၀၆
၄၄ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ခနောင်တိုအရှေ့ရပ်ကွက်၊ စည်ပင်ဈေးအနီး၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်ကိုမြို့နယ် ၀၁-၂၆၈၀၃၀