ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အရှေ့ပိုင်း အမှတ်(၄/၆)၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းနှင့် သီလလမ်းထောင့်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၈၅၀၀၇၇၁
အနောက်ပိုင်း ဆင်မင်းလမ်း၊ လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ အလုံ မြို့နယ် ၀၁-၂၃၁၄၆၉၀
တောင်ပိုင်း သိမ်ကျောင်းလမ်း၊ မြို့သစ်အရှေ့ရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့နယ် ၊ ၀၅၆-၂၁၀၀၈
မြောက်ပိုင်း ဗဟိုလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့န ၀၁ ၆၄၂၂၀၉
တာမွေမြို့နယ် အမှတ် (၆၀)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် ၀၁-၅၅၄၆၁၄
တောင်ဥက္ကလာပ အမှတ်(၁၂၄၃)၊ သစ္စာလမ်း (၇)ရပ်ကွက် မြို့နယ် ၀၁-၂၃၃၀၅၇၅
ဒဂုံမြို့သစ် အမှတ်(၁၃)၊ ပဲခူးမြစ်လမ်းနှင့်ပုဏ္ဏမီလမ်း (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် | ထောင့်၊ (၉၁) ရပ်ကွက် ၀၁-၅၉၃၃၆၀/၀၁-၅၉၃၄၀၃
ဒဂုံမြို့သစ် အမှတ်(၆၄)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (၆၄)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၉၀၂၇၉
ဒဂုံမြို့သစ် အမှတ်(၁၈)၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၈၄၁၂၇
၁၀ ဒဂုံမြို့သစ် ရာဇဓိရာဇ်လမ်းနှင့် ပင်းယလမ်းထောင့်၊ (အရှေ့ပိုင်း မြို့နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၁-၃၅၈၅၀၄၈ (၁၂၂)ရပ်ကွက် ဒေါပုံမြို့နယ် ၄၄၃။ ယမုံနာလမ်းနှင့် အလင်းရောင်လမ်း ၀၁-၃၅၈၅၄၇ / ၀၁-၃၅၈၅၀၄၈
၁၁ ဒေါပုံမြို့နယ် ဒေါပုံမြို့နှင်. အလင်းရောင်လမ်း ၀၁-၅၅၉၇၈၆
၁၂ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အမှတ်(၅၂၀)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက် ၊ ၂၀၁-၂၀၁၈၅၃
၁၃ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အမှတ်(၂၄/၂၆)၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ၀၁-၃၉၂၂၁၈
၁၄ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အမှတ်(၉၁)။ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ၊ စံပြဖဆပလရပ်ကွက် ၂၀၁-၃၇၉၈၂၅/၀၁-၂၅၅၆၆၇
၁၅ မြောက်ဥက္ကလာပ အမှတ်(1-F)၊ ခေမာသီလမ်း၊ ၀၁-၉၆၉၉၃၈၇
၁၆ သာကေတမြို.နယ် အမှတ်(၄၄၀/က)၊ မြင်တော်သာလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက် ၀၁-၅၅၆၈၁၄
၁၇ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အမှတ်(၂၃/က)၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၆၂၈၁၇
၁၈ ကမာရွက်မြို.နယ်၊ ဆီစက်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၃၇၆၀၅
၁၉ ကြည့်မြင်တိုင်မြို.နယ် အမှတ်(၇၈)၊ ဗိုလ်သူရလမ်း၊ ဈေးကြီး ၀၁ ၅၃၆၂၄၂
၂၀ ကျောက်တံတားမြို.နယ် အမှတ်(၉၅) ၊(၃၅)လမ်းတို၊ အမှတ်(၃) ၀၁-၃၇၁၂၃၂
၂၁ စမ်းချောင်းမြို့နယ် အမှတ်(၁၃၈)ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်း ၀၁-၅၁၀၇၂၉
၂၂ ဆိပ်ကမ်းမြို.နယ် ကမ်းနားကွန်ကရစ်လမ်းနှလှည်းတန်း ၀၁ -၂၂၃၁၀၃
၂၃ ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ်(၂၈၈/၂၈၉)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက် ၀၁-၃၈၅၀၁၈
၂၄ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အမှတ်(၅၄၂)၊ တတိယထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလ လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းထောင့် ၀၁-၃၇၁၇၂၄
၂၅ ဗဟန်းမြို့နယ် အမှတ်(၈၈၁)၊ ဗိုလ်စိန်မှတ်လမ်း၊ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက် ၀၁-၅၄၅၈၂၅
၂၆ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၃/၂)၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ ပြည်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက် ၀၁-၆၆၁၃၇၅
၂၇ လသာမြို့နယ် အမှတ်(၉၇)၊ လသာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက် ၀၁-၂၅၀၈၁၉
၂၈ လှိုင်မြို့နယ် အမှတ်(၁၂)၊ ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၁၉၅၃၈
၂၉ လမ်းမတော်မြို့နယ် အမှတ်(၂၃၈၂၄၂)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက် ၀၁-၂၂၁၉၂၉
၃၀ အလုံမြို့နယ် အမှတ်(၆၉)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အောရန်ပိုင်တောင်ရပ်ကွက် ၀၁-၂၂၆၆၀၉
၃၁ သန်လျင်မြို့နယ် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ ၀၅၆-၂၁၁၀၆
၃၂ ကျောက်တန်းမြို့နယ် အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက် ၀၅၆-၂၅၀၀၄
၃၃ သုံးခွမြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၀၅၆-၄၀၀၀၂
၃၄ ခ ရမ်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း ၀၅၆-၃၀၀၂၆၊
၃၅ တွံတေးမြို့နယ် မဗေဒါလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက် ၀၄၅ ၅၀၄၄
၃၆ ကော့မှူးမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက် ၀၁-၂၆၄၀၀၅
၃၇ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မင်းပိုင်းရပ်ကွက် ၀၁-၂၆၅၀၁၄
၃၈ ဒလမြို့နယ် ဒလ-တွံတေးကားလမ်းမကြီးဘေး၊ ၀၁-၂၆၉၅၃၈
၃၉ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြိုနယ် ဗဟိုလမ်း၊ ခနောင်တိုအရှေ့ရပ်ကွက် ၀၁-၂၆၈၂၈၇
၄၀ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် အနော်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၀၉-၄၉၅၇၈၀၀၁
၄၁ အင်းစိန်မြို့နယ် မင်းကြီးလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ၀၁-၆၄၂၂၂၈
၄၂ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အမှတ်(၃)လမ်းမဘေး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ၀၁-၆၃၉၅၀၁
၄၃ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၀၁-၆၁၀၆၆၂
၄၄ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ညောင်တုန်းလမ်းနှင့်ကျန်စစ်သားလမ်းထောင့် ၀၁-၆၄၅၀၁၄
၄၅ လှည်းကူးမြို့နယ် အနောက်မင်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမကြီး ၀၁-၈၆၂၉၀၃၈
၄၆ မှော်ဘီမြို့နယ် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၀၁-၆၂၀၀၂၉
၄၇ တိုက်ကြီးမြို့နယ် တိုက်ကြီးမြို့နယ်ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက် ၀၅၅-၆၂၀၀၂၉
၄၈ ထန်းတပင်မြို့နယ် ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၀၁-၆၁၉၀၀၁

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ၂၅%ကြိုတင်ပင်စင်ထောက်ခံခြင်း၊ အငြိမ်းစားမယူမီကွယ်လွန်သောဝန်ထမ်းများအတွက် ယာယီအငြိမ်းစားလစာနှင့် ဆုငွေကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ တစ်လုံးတည်းပင်စင်လဲလှယ်ရေးအတွက် အငြိမ်းစားများ တင်သွင်းသောလျှောက်လွှာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက် လာသောအငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ကွယ်လွန်သူအငြိမ်းစားများအတွက် ထုတ်ပေးရန်ကုန်ရှိသော ပင်စင်ငွေများ ထုတ်ပေးရန်စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကွယ်လွန်သူအငြိမ်းစားအတွက် ပေးရန်ကျန်ရှိသောပင်စင်ငွေကို ထုတ်ပေးခွင့်ပြုခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပင်စင် လျှောက်ထားခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အငြိမ်းစားလစာ ဆုကြေးငွေကိစ္စ လျှောက်ထားအား ထောက်ခံပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
မြို့ပြဆိုင်ရာဌားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
လူဦးရေစာရင်းများပြုစုခြင်း
အသင်းအဖွဲ့ကိစ္စများမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
ယစ်မျိုးလိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ယစ်မျိုးလိုင်စင် အမည်/တည်နေရာ/လိုင်စင်အမျိုးအစား ပြောင်းလျှောက်ထားမှုများအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းယစ်မျိုးသက်ဂင်ပစ္စည်းများသယ်ယူရေး(မျှော)များ လက်ခံစိစစ်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း
၁၀ အခွန် (၄)မျိုး(ယစ်မျိုးခွန်၊ မြေခွန်၊ ဓာတ်သတ္တုခွန်၊ ရေနှင့်တာတမံခွန်) ကောက်ခံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၁ စက်မှုစီးပွား၊ အခွန်လွတ်သာသနာ၊ လူနေထိုင်ရန် မြေငှားဂရန်လျှောက်လွှာများလက်ခံခြင်း စိစစ်ခြင်းဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း
၁၂ မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များ
၁၃ မြေသိမ်း၊ မြေလွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၄ စားကျက်မြေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၅ မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက် စက်တပ်ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၆ ဗီဒီယိုတေးသံသွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၁၇ ကျေးရွာမြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၈ ကာရာအိုကေလုပ်ငန်း(သစ်)လျှောက်ထားမှုများထောက်ခံချက်ပေးခြင်း
၁၉ ရုပ်ရှင်ပြသရန် မြေနေရာရွေးချယ်စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၂၀ မြို့ /ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိစ္စများ
၂၁ အခြားဝန်ကြီးဌာနမှပေးအပ်သောကိစ္စရပ်များ
၂၂ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ မြစ်သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၂၃ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၂၄ ဘိလိယက်ခုံလိုင်စင်ကိစ္စရပ်များ
၂၅ ငြိမ်းစုစီဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရေး ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၂၆ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၂၇ မြေလွတ်မြေရိုင်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၂၈ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ထားပြီး လက်လီ/လက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊လက်ဝယ်ထားပြီးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ
၂၉ အခြားသော အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၃၀ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၃၁ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့/တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံပေးခြင်း
၃၂ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်များ အပ်နှင်းနိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံပေးခြင်း
၃၃ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃၄ ပွဲမိန့်နှင့် အခမ်းအနားကျင်းပခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ဆောက်ခံတင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များ
၃၅ အပ်ဝရမ်းအတည်ပြုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃၆ ကျွဲ/နွားသယ်ဆောင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များ
၃၇ ဘက္ကရီအစ်ဆောင်ရွက်ခွင့် ထောက်ခံတင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များ
၃၈ ဗလီကိစ္စ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခွင့်ကိစ္စရပ်များ
၃၉ မှုခင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၀ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း| ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၁ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးကိစ္စရပ်များ
၄၂ ဒုစရိုက်မှုဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများအား စောင့်ကြည့်သတင်း ရယူခြင်း
၄၃ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ/ရောင်းချမှုများအားစောင့်ကြည့်သတင်းရယူခြင်း
၄၄ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအလုပ်သမားများမှတ်ပုံတင်ယူပေးရေးကိစ္စများ
၄၅ ရပ်ရွာသန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
၄၆ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများ
၄၇ သတင်းစာပါလူထုအော်သံကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း၍ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၄၈ လ၀ကဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ထောက်ခံချက်များပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၄၉ တည်းခိုခန်းဟိုတယ်/မိုတယ်ထောက်ခံချက်ကိစ္စရပ်များ
၅၀ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်များစိစစ်ထောက်ခံခြင်း ကိစ္စရပ်များ
၅၁ တရားမဝင်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှု ဖမ်းဆီးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၂ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၃ မြေစာရင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၄ လယ်ယာမြေအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၅၅ စက်မှုဇုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၅၆ ငါး၊ ပုဇွန်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း| ဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၇ ဒေသပေါက်ဈေးနှုန်း အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၈ စက်သုံးဆီဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၅၉ အားကစား ဆိုင်ရာကိစ္စများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၆၀ ကားအရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းအား ထောက်ခံတင်ပြခြင်း
၆၁ သက်ကြီးရွယ်အိုဘိုးဘွားစာရင်းပြုစုရေးကိစ္စရပ်များ၊ မြို့နယ်အတွင်းရှိသည့် အသက်(၈၀)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများအား လစဉ်ပင်စင်ကျပ်(၁၀၀၀ဝိ/-) ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၆၂ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အား ရိုးရာမပျက်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စများ
၆၃ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အပတ်စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်မှုများအား သတ်မှတ်ထားသည့် ရပ်ကွက်အတွင်းဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခြင်း
၆၄ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

နာမကျန်းပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
နာမကျန်းပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
လျှော့ပေါ့ပင်စင်အမူတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
လျှော့ပေါ့ပင်စင်အမူတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
သက်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
သက်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
နှစ်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
နှစ်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
မိသားစုပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
၁၀ မိသားစုပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
၁၁ (ပြစ်ဒဏ်ကျ)ကာလနောက်ပိုင်းအငြိမ်းစားလစာပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ
၁၂ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပြည်တွင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
၁၃ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပြည်တွင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
၁၄ ယစ်မျိုးလိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ယစ်မျိုးလိုင်စင် အမည်/တည်နေရာ/လိုင်စင် အမျိုးအစားပြောင်းလျှောက်ထား မှုများအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း
၁၅ စက်မှုစီးပွား၊ အခွန်လွတ်သာသနာ၊ လူနေထိုင်ရန် မြေငှားဂရန်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း/စိစစ်ခြင်း/ဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း
၁၆ တေးသံသွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၁၇ ကျေးရွာမြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၈ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ မြစ်သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၉ ဘိလိယက်ခုံလိုင်စင်ကိစ္စရပ်များ