ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ၂၅%ကြိုတင်ပင်စင်ထောက်ခံခြင်း၊ အငြိမ်းစားမယူမီကွယ်လွန်သောဝန်ထမ်းများအတွက် ယာယီအငြိမ်းစားလစာနှင့် ဆုငွေကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ တစ်လုံးတည်းပင်စင်လဲလှယ်ရေးအတွက် အငြိမ်းစားများ တင်သွင်းသောလျှောက်လွှာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက် လာသောအငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ကွယ်လွန်သူအငြိမ်းစားများအတွက် ထုတ်ပေးရန်ကုန်ရှိသော ပင်စင်ငွေများ ထုတ်ပေးရန်စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကွယ်လွန်သူအငြိမ်းစားအတွက် ပေးရန်ကျန်ရှိသောပင်စင်ငွေကို ထုတ်ပေးခွင့်ပြုခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပင်စင် လျှောက်ထားခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အငြိမ်းစားလစာ ဆုကြေးငွေကိစ္စ လျှောက်ထားအား ထောက်ခံပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
မြို့ပြဆိုင်ရာဌားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
လူဦးရေစာရင်းများပြုစုခြင်း
အသင်းအဖွဲ့ကိစ္စများမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
ယစ်မျိုးလိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ယစ်မျိုးလိုင်စင် အမည်/တည်နေရာ/လိုင်စင်အမျိုးအစား ပြောင်းလျှောက်ထားမှုများအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းယစ်မျိုးသက်ဂင်ပစ္စည်းများသယ်ယူရေး(မျှော)များ လက်ခံစိစစ်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း
၁၀ အခွန် (၄)မျိုး(ယစ်မျိုးခွန်၊ မြေခွန်၊ ဓာတ်သတ္တုခွန်၊ ရေနှင့်တာတမံခွန်) ကောက်ခံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၁ စက်မှုစီးပွား၊ အခွန်လွတ်သာသနာ၊ လူနေထိုင်ရန် မြေငှားဂရန်လျှောက်လွှာများလက်ခံခြင်း စိစစ်ခြင်းဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း
၁၂ မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များ
၁၃ မြေသိမ်း၊ မြေလွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၄ စားကျက်မြေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၅ မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက် စက်တပ်ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၆ ဗီဒီယိုတေးသံသွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၁၇ ကျေးရွာမြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၈ ကာရာအိုကေလုပ်ငန်း(သစ်)လျှောက်ထားမှုများထောက်ခံချက်ပေးခြင်း
၁၉ ရုပ်ရှင်ပြသရန် မြေနေရာရွေးချယ်စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၂၀ မြို့ /ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိစ္စများ
၂၁ အခြားဝန်ကြီးဌာနမှပေးအပ်သောကိစ္စရပ်များ
၂၂ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ မြစ်သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၂၃ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၂၄ ဘိလိယက်ခုံလိုင်စင်ကိစ္စရပ်များ
၂၅ ငြိမ်းစုစီဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရေး ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၂၆ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၂၇ မြေလွတ်မြေရိုင်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၂၈ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ထားပြီး လက်လီ/လက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊လက်ဝယ်ထားပြီးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ
၂၉ အခြားသော အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၃၀ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၃၁ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့/တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံပေးခြင်း
၃၂ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်များ အပ်နှင်းနိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံပေးခြင်း
၃၃ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃၄ ပွဲမိန့်နှင့် အခမ်းအနားကျင်းပခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ဆောက်ခံတင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များ
၃၅ အပ်ဝရမ်းအတည်ပြုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃၆ ကျွဲ/နွားသယ်ဆောင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များ
၃၇ ဘက္ကရီအစ်ဆောင်ရွက်ခွင့် ထောက်ခံတင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များ
၃၈ ဗလီကိစ္စ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခွင့်ကိစ္စရပ်များ
၃၉ မှုခင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၀ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း| ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၁ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးကိစ္စရပ်များ
၄၂ ဒုစရိုက်မှုဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများအား စောင့်ကြည့်သတင်း ရယူခြင်း
၄၃ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ/ရောင်းချမှုများအားစောင့်ကြည့်သတင်းရယူခြင်း
၄၄ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအလုပ်သမားများမှတ်ပုံတင်ယူပေးရေးကိစ္စများ
၄၅ ရပ်ရွာသန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
၄၆ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများ
၄၇ သတင်းစာပါလူထုအော်သံကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း၍ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၄၈ လ၀ကဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ထောက်ခံချက်များပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၄၉ တည်းခိုခန်းဟိုတယ်/မိုတယ်ထောက်ခံချက်ကိစ္စရပ်များ
၅၀ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်များစိစစ်ထောက်ခံခြင်း ကိစ္စရပ်များ
၅၁ တရားမဝင်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှု ဖမ်းဆီးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၂ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၃ မြေစာရင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၄ လယ်ယာမြေအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၅၅ စက်မှုဇုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၅၆ ငါး၊ ပုဇွန်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း| ဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၇ ဒေသပေါက်ဈေးနှုန်း အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅၈ စက်သုံးဆီဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၅၉ အားကစား ဆိုင်ရာကိစ္စများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၆၀ ကားအရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းအား ထောက်ခံတင်ပြခြင်း
၆၁ သက်ကြီးရွယ်အိုဘိုးဘွားစာရင်းပြုစုရေးကိစ္စရပ်များ၊ မြို့နယ်အတွင်းရှိသည့် အသက်(၈၀)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများအား လစဉ်ပင်စင်ကျပ်(၁၀၀၀ဝိ/-) ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၆၂ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အား ရိုးရာမပျက်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စများ
၆၃ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အပတ်စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်မှုများအား သတ်မှတ်ထားသည့် ရပ်ကွက်အတွင်းဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခြင်း
၆၄ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

နာမကျန်းပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
နာမကျန်းပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
လျှော့ပေါ့ပင်စင်အမူတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
လျှော့ပေါ့ပင်စင်အမူတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
သက်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
သက်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
နှစ်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
နှစ်ပြည့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
မိသားစုပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အရာထမ်း)
၁၀ မိသားစုပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ(အမှုထမ်း)
၁၁ (ပြစ်ဒဏ်ကျ)ကာလနောက်ပိုင်းအငြိမ်းစားလစာပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပင်စင်အမှုတွဲလိုအပ်ချက်များ
၁၂ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပြည်တွင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
၁၃ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပြည်တွင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
၁၄ ယစ်မျိုးလိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း၊ ယစ်မျိုးလိုင်စင် အမည်/တည်နေရာ/လိုင်စင် အမျိုးအစားပြောင်းလျှောက်ထား မှုများအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း
၁၅ စက်မှုစီးပွား၊ အခွန်လွတ်သာသနာ၊ လူနေထိုင်ရန် မြေငှားဂရန်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း/စိစစ်ခြင်း/ဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း
၁၆ တေးသံသွင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ
၁၇ ကျေးရွာမြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၈ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ မြစ်သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၉ ဘိလိယက်ခုံလိုင်စင်ကိစ္စရပ်များ