ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ

သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာလျှောက်ထားခြင်း(အသစ်)ပုံစံ
ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြင်.ပေးရန်လျှောက်လွှာ
ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
ပုဂ္ဂလိကအထူးကုဆေးခန်းလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာ
ပုဂ္ဂလိကအထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်းလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာ
မွေးစာရင်းသေစာရင်းမိတ္တူတောင်းခံခြင်းလျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ(ခရိုင်)

ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ မြို့နယ်များသို့ အခါအားလျော်စွာကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်း
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည့် ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများပြုစုခြင်း၊ အသစ် Update လုပ်ခြင်း၊ ဆက်နွယ်နေသည့် ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း
ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးမှ ဦးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ခေါင်းဆေဆရာဝန်များမှ မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်၍ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ(မြို့နယ်)

သချိုင်းလက်မှတ်များ နေ့စဉ်ထုတ်ပေးပါသည်
သေစာရင်းလက်မှတ်များ နေ့စဉ်ထုတ်ပေးပါသည်
သေစာရင်း တိုင်ကြားမှု လက်ခံခြင်း
မွေးစာရင်းတိုင်ကြားမှု လက်ခံခြင်း
တိုင်ကြားထားသော မွေးစာရင်းအား စိစစ်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ဆေးဆိုင်လိုင်စင်လက်ခံခြင်း ထုတ်ပေးခြင်း
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ဆေးခွင့်ထုတ်ပေးရခြင်း
ဆေးစစ်ထောက်ခံပေးခြင်း (တာဝန်ကျ ဆရာဝန်မှ ပြုလုပ်ပေးခြင်း)
လဝက နှင့်ဆိုင်သော ထောက်ခံချက်များ လက်မှတ်ထိုးပေးရခြင်း
၁၀ နေ့စဉ် လူနာကြည့်ပေးခြင်း(ရိုးရိုး)
၁၁ သက်မှတ်ရက်တို့တွင် ဗိုက်အပ်လူနာ လက်ခံကြည့်ပေးခြင်း
၁၂ သက်မှတ်ရက်တို့တွင် ကလေးလူနာလက်ခံကြည့်ပေးခြင်း။ (Child Diploma ဆရာဝန်)
၁၃ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် ဆီးချို၊ သွေးတိုးလူနာကြည့်ပေးခြင်း
၁၄ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် HIV နှင့် ART ဆေးထုတ်ပေးခြင်း