ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၀)၊ ဆေးရုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၄၂၉၄၆
အနောက်ပိုင်းခရို အမှတ်(၁၂၃)၊ နတ်မောက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၄၃၀၂၆၈
တောင်ပိုင်းခရိုင် သီဟဒီပလမ်းနှင့် ဗညားဦးလမ်း ထောင့်၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၃၃၈၃
မြောက်ပိုင်းခရို အမှတ်(၃)လမ်းမပေါ် ကာယရပ်ကွက်၊ ပုလဲအိမ်ရာမှတ်တိုင်၊ပတ္တမြား RIIC နှင့်ကပ်လျှက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၁-၆၃၈၄၃၅
ရန်ကင်း တိုက်(၂၀၁၇ )၊ အခန်း(၁ မှ ၆ ထိ)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၄၈၂
တောင်ဥက္ကလာပ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၉-၄၅၀၅၄၂၄၅၆
မြောက်ဥက္ကလာပ ခေမာသီလမ်း၊ ရုံးသစ်မှတ်တိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၉-၉၆၉၉၃၆၅
သင်္ဃန်းကျွန်း လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ ဗိုလ်ကံညွန့်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၆၄၁၆၁
သာကေတ မြင်တော်သာလမ်း၊ ထူပါရုံ(၁)ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၈၃၉
၁၀ ဒေါပုံ အမှတ်(၂၃)၊ ယမုံနာလမ်းမကြီး၊ ပုသိမ်မြေရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၈၅၂
၁၁ တာမွေမြို့နယ် အမှတ်(၃၈၈ )၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း(အထက်)ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၅၅၈၃၀
၁၂ ပုဇွန်တောင် အမှတ်(၅၁/၅၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ၀၁-၂၉၁၃၀၀
၁၃ ဗိုလ်တထောင် အမှတ်(၁၅၇)၊ (၄၆)လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၀၁၃၄၈
၁၄ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) ပုလဲရတနာလမ်း၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၀၀၇၄
၁၅ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) အနော်ရထာလမ်းနှင့် ရာဇဓိရာဇ်လမ်းထောင့်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၀၀၇၄
၁၆ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) (၇)ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာန၊ တိမ်ကြားမင်းခေါင်းလမ်း(၇)ရပ်ကွက်ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ၀၁-၅၈၅၁၉၅
၁၇ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းထောင့်(၈၇ )ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၂၂၃၁
၁၈ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အမှတ်(၃၂၃၄)၊ ပညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၀၁-၂၉၀၇၅၉
၁၉ ကျောက်တံတား အမှတ်(၂၀၂/၂၀၁၈)၊ ဗဟာဗန္ဓုလလမ်း (အလယ်ဘလောက်)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၅၃၃၈
၂၀ လမ်းမတော် အမှတ်(၂၆၅)၊ မော်တင်လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁-၂၂၂၂၇၀
၂၁ လသာ အမှတ်(၁၁၂)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ် ၀၁-၂၅၀၆၃၆
၂၂ ပန်းဘဲတန်း အမှတ်(၁၂၈/၁၃၀)၊ ကုန်ဈေးတန်းအောက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၁-၃၈၀၉၁၈
၂၃ ကြည့်မြင်တိုင် အမှတ်(၄၈)၊ ကျောင်းကြီးလမ်း၊ ဈေးကြီးအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၀၁-၅၃၅၈98
၂၄ စမ်းချောင်း အမှတ်(၁၅၂)၊ ဗားဂရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၁၀၆၆၈
၂၅ လှိုင် အမှတ်(၄၂)၊ သီရိလမ်းမကြီး၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၅၉၀၂
၂၆ ကမာရွတ် အမှတ်(၉၂/၉၄)၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၄၂၆၂
၂၇ မရမ်းကုန်း အမှတ်(၅၄)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားအနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၆၆၀၇၂၉
၂၈ ဒဂုံ အမှတ်(၃၈၄၀)၊ ပန်တျာလမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၅၈၆၄
၂၉ ဗဟန်း အမှတ်(၃၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၄၀၈၁
၃၀ အလုံ အမှတ်(၄၇)၊ သစ်တော်လမ်းနှင့် ဝေဘာဂီလမ်းမ၊ စောရန်ပိုင်ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ် ၀၁-၂၂၀၈၄၅
၃၁ သန်လျင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ ဆေးရုံဝင်း၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁၃၂၈
၃၂ ကျောက်တန်း အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၅၁၁
၃၃ ခရမ်း ဘုရားလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့နယ် ၀၅၆-၃၀ဝ၁၈
၃၄ သုံးခွ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ် ၀၅၆-၄၀၃၉၅
၃၅ ဒလ ဒလတွံတေးကားလမ်းမ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ် ၀၁-၂၆၉၁၉၃
၃၆ ကော့မှူး ဆေးရုံလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကော့မှူးမြို့န ၀၁-၂၆၄၀၀၆
၃၇ ကွမ်းခြံကုန်း ဗဟိုလမ်း၊ ခနောင်တိုအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၂၆၅၀၂၃
၃၈ တွံတေး ရွှေဆံတော်ဘုရာလမ်း၊ (၁)လမ်း၊ တွံတေးမြို့နယ် ၁၄၅-၅၀၄၄၃
၃၉ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ဗဟိုလမ်း၊ ခနောင်တို့အရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၀၁-၂၆၈၀၃၆
၄၀ လှိုင်သာယာ ရုံးရှေ့မှတ်တိုင်အနီး၊ အောင်ဇေယျတံတားအဆင်း၊ ကျန်စစ်သာလမ်းနှင့် ညောင်တုန်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၈၆၃၀၁၈၉
၄၁ လှည်းကူး အရှေ့မင်းလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ လှည်ကူးမြို့နယ် ၀၁-၆၂၉၀၂၅
၄၂ မှော်ဘီ စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၀၄၁
၄၃ ထန်းတပင် (၁)ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံလမ်း၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁-၆၁၉၀၁၄
၄၄ အင်းစိန် အင်းစိန်ပန်းခြံရှေ့၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၆၄၀၂၃၉
၄၅ မင်္ဂလာဒုံ (၁၄)လမ်း၊ ဈေးရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၁-၆၃၈၅၇၀
၄၆ ရွှေပြည်သာ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၆၁၁၀၀၈
၄၇ တိုက်ကြီး ဆေးရုံလမ်း၊ ဘောဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၀၁-၀၅၅၂၀၀၃၂

လျှောက်လွှာပုံစံများ

သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာလျှောက်ထားခြင်း(အသစ်)ပုံစံ
ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြင်.ပေးရန်လျှောက်လွှာ
ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
ပုဂ္ဂလိကအထူးကုဆေးခန်းလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာ
ပုဂ္ဂလိကအထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်းလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာ
မွေးစာရင်းသေစာရင်းမိတ္တူတောင်းခံခြင်းလျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ(ခရိုင်)

ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ မြို့နယ်များသို့ အခါအားလျော်စွာကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်း
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည့် ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများပြုစုခြင်း၊ အသစ် Update လုပ်ခြင်း၊ ဆက်နွယ်နေသည့် ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း
ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးမှ ဦးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ခေါင်းဆေဆရာဝန်များမှ မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်၍ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ(မြို့နယ်)

သချိုင်းလက်မှတ်များ နေ့စဉ်ထုတ်ပေးပါသည်
သေစာရင်းလက်မှတ်များ နေ့စဉ်ထုတ်ပေးပါသည်
သေစာရင်း တိုင်ကြားမှု လက်ခံခြင်း
မွေးစာရင်းတိုင်ကြားမှု လက်ခံခြင်း
တိုင်ကြားထားသော မွေးစာရင်းအား စိစစ်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ဆေးဆိုင်လိုင်စင်လက်ခံခြင်း ထုတ်ပေးခြင်း
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ဆေးခွင့်ထုတ်ပေးရခြင်း
ဆေးစစ်ထောက်ခံပေးခြင်း (တာဝန်ကျ ဆရာဝန်မှ ပြုလုပ်ပေးခြင်း)
လဝက နှင့်ဆိုင်သော ထောက်ခံချက်များ လက်မှတ်ထိုးပေးရခြင်း
၁၀ နေ့စဉ် လူနာကြည့်ပေးခြင်း(ရိုးရိုး)
၁၁ သက်မှတ်ရက်တို့တွင် ဗိုက်အပ်လူနာ လက်ခံကြည့်ပေးခြင်း
၁၂ သက်မှတ်ရက်တို့တွင် ကလေးလူနာလက်ခံကြည့်ပေးခြင်း။ (Child Diploma ဆရာဝန်)
၁၃ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် ဆီးချို၊ သွေးတိုးလူနာကြည့်ပေးခြင်း
၁၄ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် HIV နှင့် ART ဆေးထုတ်ပေးခြင်း