ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမတ်(၇၇) သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမေွကြီး (က+ဂ)ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၂၈၄၊၀၁-၅၅၄၇၇၈
တာမွေ အမတ်(၃၇၃)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ တာမွေ ၀၁-၅၅၄၈၉၃
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းနှင့် ကုတို့ဆိပ်လမ်း ထောင့်၊ကူတို့ဆိပ်ရပ်ကွက် ၀၁ - ၈၆၁၀၇၀၂
တောင်ဥက္ကလာပ သုမဂလာလမ်းနှင်.မေတာလမ်းထောင်.၊(၁၁)ရပ်ကွက် ၀၁- ၅၆၂ ၆၅၅
သင်္ဃန်းကျွန်း အမှက်(၂၃/က)၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊ ရန်အောင်ရပ်ကွက် ၀၁-၈၅၆၂၆၇၇
ဒဂုံ(တောင်) အောင်ဇေယျလမ်းနှင့် ပုလဲရတနာကမ်းထောင့်၊အမှက်(၂၆)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၉၀၀၇၁
လေးထောင့်ကန် အမှတ်(၂-က)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ စစ်မူထမ်းဟောင်းစံပြကျေး ရွာ ၀၁-၅၉၉၄၆၇
ဒဂုံ(မြောက်) အမှတ်(၂၄ )၊ ပင်လုံလမ်း နှင့် မောင်းမကန်လမ်းထောင့်၊(၂၉ )ရပ်ကွက် ၀၁-၅၈၄၀၆၀
ဒဂုံ(အရှေ့) အမှတ်(၅၉၃)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့် အင်းလမ်းထောင့်၊အမှတ်(၁၂၂)ရပ်ကွက် ၀၁-၂၅၈၅၄၆၀
၁၀ သာကေတ အမှတ်(၂၇၂/က)၊ မြင်သော်သာလမ်း နှင့် ဇလမ်း ထောင့်၊ အမှက်( ၆ )အနောက်ရပ်ကွက် ၀၁-၅၅၆၈၃၄
၁၁ သာကေတ(ခွဲ) အမတ် (၁၃၀၂)၊ မင်းသာလမ်းနှင့် ရာဂစ်လမ်း(၉ )ရပ်ကွက်၊ ၀၁-၅၄၇၀၄၀
၁၂ ဒေါပုံ အမှတ်(၄၄၄)တေဇလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက် ၀၁-၅၅၃၀၂၁
၁၃ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း အမှတ်(၁၄၁)၊ ကွမ်းမင်းသားကြီးလမ်း ၊ (၈၀)ရပ်ကွက် ၀၉-၇၃၁၇၅၉၅၄
၁၄ မြောက်ဥက္ကလာပ အမှတ်(၃၆၀-က)၊ သုဓမ္မာလမ်းနှင့် ခေမာသီလမ်းထောင့်၊(ဃ )ရပ်ကွက် ၀၁-၉၆၉၉၃၇
၁၅ မြောက်ဥက္ကလာပ(ခွဲ) အမှတ်(၃၇၄/က)၊ ဝေသာဂီလမ်းနှင့် မာသီလမ်း ထောင်.၊ဝေသာဂီ(၈ )ရပ်ကွက် ၀၉-၃၁၆၉၅၃၁၁
၁၆ ဝေသာဂီ အမှတ်(၂ ၄၈/က)ရတနာလမ်းမကြီးဘေး၊ ဝေတာဂီ၊ (၇) ရပ်ကွက် ၀၉-၄၂၅၃ ၂၇၇၇၂
၁၇ ရွှေပေါက်ကံ ပုဂံလမ်းမကြီးဘေး၊ (၂၁)ရပ်ကွက် ၀၁-၆၉၅၅၁၆
၁၈ အနောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၆၀/၁၆၂)၊ ဗားကရာလမ်းနှင့် အရှေ့ ကုန်းလမ်း စမ်းချောင်း(မ)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၁၈၂၃၆၊၀၁-၅၃၂၂၄၀
၁၉ ကျောက်တံတား အမှတ်(၁၂၉) ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၀၁-၃၇၇၆၂၇
၂၀ စမ်းချောင်း အမှတ်(၁၅၇/၁၅၉)၊ ဗားကရာလမ်းနှင့် ကျွန်းတောလမ်းထောင့်၊ ကျွန်းတော(တ)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၂၇၀၉၉၊၀၁-၅၃၆၆၈၉
၂၁ အလုံ အမှတ် (၁၃၈/၁၅၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ သစ်တောရပ်ကွက် ၀၁-၂၂၀၈၀၂
၂၂ ကြည့်မြင်တိုင် အမှတ် (၁၉၃/၁၉၅)ကမ်းနားလမ်း ၊မကျည်းတန်း (ရှေ့)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၃၄၈ ၂၅
၂၃ စက်ဆန်း နယ်မြေ ကျန်စစ်သားလမ်း ၊လက်ဆန်း အောက်ရုံအလတ်ချောင်း )ရပ်ကွက်
၂၄ ကမာရွတ် အမှတ်(၇)၊ ၇၄၁)၊ သစံလမ်းနှင့် ဈေးလမ်းထောင့်
၂၅ လှိုင် အမှတ်၊ ၁၄:ဃ )၊ ရန်ကုန် - အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက် ၀၁-၅၁၉၅၇၈
၂၆ မရမ်းကုန်း ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၀၁-၆၈၁၆၄၈
၂၇ သမိုင်းနယ်မြေ ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၀၁-၆၆၀၅၀၁
၂၈ တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှက်(၁၉)ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလမ်း ၊ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့ ၀၅၆-၂၁၀၅၈
၂၉ သန်လျင် အမှက်(၁၉)ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလမ်း ၊ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့ ၀၅၆-၂၁၅၀၂
၃၀ သန်လျှင်နယ်မြေ သန်လျှင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်းနှင့်ဘောဂလမ်းထောင်.၊အမူထမ်းရက်ကွက်၊သန်လျင်မြို.
၃၁ လက်ယက်စမ်းနယ်မြေ သန်လျင်-ကျောက်တန်းကားလမ်းမကြီးဘေး၊လက်ယက်စမ်းကျေးရွာ
၃၂ ကျောက်တန်း အမှတ်(၂) ရွှေညောင်ပင်လမ်းမကြီးနှင့်ကျောက်ကုန်းလမ်းထောင့်၊စံချိန်မှီရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့ ၀၅၆-၂၅၅၀၂
၃၃ တံတားနယ်မြေ သုံခွ-တံတားကားလမ်းမကြီးဘေး၊တံတားမြို. ၀၅၆-၄၅၃၇၈
၃၄ သီလဝါနယ်မြေ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဝင်း၊ကျောက်တန်းမြို.
၃၅ သုံးခွ အမှတ်(၁ )ရပ်ကွက်၊မဂ္ဂင်လမ်း၊သုံးခွမြို့ ၀၅၆-၄၀၀၂၈
၃၆ သိုက်တူးကန်နယ်မြေ သန်လျင် -သုံခွးကားလမ်းမကြီးဘေး ၊ရွာအရှေ့ပိုင်း၊သိုက်တူးကန်စံပြကျေးရွာ
၃၇ ခရမ်း အမှက်(၃ )ရပ်ကွက်၊ကျောက်ကိုင်လမ်း၊ခရမ်းမြို့ ၀၅၆-၃၀၀၃၉
၃၈ ပေါက်ပင်ရွှေလှေနယ်မြေ ပေါက်ပင်ရွှေလှေကျေးရွာ၊ရွာအဝင်လမ်မးကြီးဘေး
၃၉ ကိုကိုးကျွန်း အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ဘုရင့်နောင်လမ်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ ၀၉-၄၉၅၇၈၀၆၀
၄၀ ဒလ ဒလ-တွံတေးသမ်းမကြီးဘေး၊ကမာကဆစ်ရပ်ကွက် ဒလမြို့ ၀၁-၂၆၉၅၀၁
၄၁ ပျော်ဘွယ်ကြီးနယ်မြေ ဒလ-ပျော်ဘွယ်ကြီးကားလမ်းဘေး၊ဒလမြို.
၄၂ တွံတေး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ကွမ်းခြံရပ်ကွက်၊တွံတေးမြို့ ၀၄၅-၅၀၄၄၄
၄၃ (ကန်ဘဲ.)ဘုရားကြီးနယ်မြေ ဘုရားကြီးအဝင်လမ်း၊ဘုရားကြီးကျေးရွာ
၄၄ အိုးဖို အိုးဖိုရပ်ကွက်၊တွံတေးမြို.နယ်
၄၅ ဆိပ်/တို ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်း၊ခနောင်ကိုရှေ့ရပ်ကွက်၊ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို. ၀၁-၂၆၈၂၃၃
၄၆ ကော့မှူး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း မြို့သစ်ရပ်ကွက် ကော့မှူးမြို့ ၀၁-၂၆၄၀၄၉
၄၇ ကျောက်ထော်မြောက် ကျိုက်ထော်ကားလမ်းဘေး၊ ကော့မှူးမြို့
၄၈ ကွမ်းခြံကုန်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးဘေး၊ကံကြီ္း/မကျီးရပ်ကွက်က်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို. ၀၁-၂၆၅၀၈၄
၄၉ ကော့ဒွန်း ကွမ်းခြံကုန်း လက်ခုပ်ကုန်းကားလမ်းဘေး၊ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ
၅၀ လက်ခုပ်ကုန်း ကွမ်းခြံကုန်း လက်ခုပ်ကုန်းကားလမ်းဘေး လက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာ
၅၁ မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ဈေးကုန်းအနောက်ရပ်ကွက် ၀၁၃-၆၄၀၀၇၀၊၀၁၃- ၆၄၀၉၈၇
၅၂ အင်းစိန် လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ဈေးကုန်းအနောက်ရပ်ကွက် ၀၁၃-၆၄၀၀၇၀၊၀၁၃- ၆၄၀၉၈၇
၅၃ မင်္ဂလာဒုံ ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်း၊ ရွာမရပ်ကွက်၊ ၀၉-၉၄၃၇၃၇၈
၅၄ လှည်းကူး ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်း၊ အောင်မဂလာရပ်ကွက် ၀၁ - ၈၆၂၉၀၂၀
၅၅ လှိုင်သာယာ အင်းစိန်-ညောင်တုန်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက် ၀၁-၉၆၄၈၁၄၇
၅၆ ရွှေပြည်သာ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက် ၀၁-၃၆၁၁၀၄၁
၅၇ ထန်းတပင် သ္ီတာအေးလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက် ၀၉-၆၁၉၀၇၀
၅၈ မှော်ဘီ ရန်ကုန်- ပြည်လမ်း၊ တပ်ကြီး ကုန်းရပ်ကွက် ၀၁-၆၂၀၀၃၀
၅၉ တိုက်ကြီး ရန်းကုန်-ပြည်လမ်း၊ ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက် ၀၅၅-၂၀၀၁၂

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများ
မီးလောင်မှုတိုးကြားခြင်းအား ချက်ချင်း သောင်ရွက်ပေးခြင်း
မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရရမှု တိုင်ကြားခြင်းများ စီစစ်ပေးခြင်း
ကယ််ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကူအညီ တောင်းခံခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်း
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တပ်သားသစ်လျှောက်လွှာပုံစံထုတ်ပေးခြင်း
အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာသောက်သုံးရေပြတ်လပ်ပါကပံ.ပုိးကူညီ ပေးခြင်း
ပြည်သူများ အရေးပေါ်အခက်အခဲကြုံတွေ့ပါက ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ ဥပမာ( သေွးလိုအပ်ခြင်း၊လူနာတင်ယာဉ်၊ အကျဉ်းအကြပ်အတွင်းပိတ်မိနေခြင်း)
နေ.ခြင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများ
ပွဲမိန့် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း
မြေယာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဟောင်းသုံးက်တမ်းတိုးခြင်း
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အပိုးရအဖွဲ့သို့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်းပင်းခံ ရန်သက်ဆိုင်မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏သဘောထားမှတ် ချက်တောင်းခံခြင်း
မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှန်ကန်ကြောင်းသက်ဆုိင်ရာမြို.နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း
(၃)ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများ
မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်းဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သာမန်စစ်ဆေးခြင်း
ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ မီးဘေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးထောက်ခံချက်တစ်ပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောလုပ်ငန်းများ
လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားမှုများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏အောက်ခံ ချက်တောင်းခြင်း
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် လုံခြုံရေးအသိပညာပေးခြင်း ၊ ကိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊သရုပြုခြင်း
မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်း ၊ဟောပြောပွဲကျင်ပးပြုလုပ်ခြင်းကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ နည်းပညာအတင့်မြင့် စစ်ဆေးခြင်း
အဆောက်အဦးသစ်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော မီးဘေးလုံခြုံရေးအကြံပြုချက်ပေးခြင်း
အသေးစားနှင်.အလက်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ မီးဘေးလုံခြုံ ရေးထောက်ခံချက်ပေးခြင်း