ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၂၄၇/၂၆၉)တိုက်(အေ) အခန်း (၂၀၁)၊အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက် ၊ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၂၂၄၆
အနောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၂၄၇/၂၆၉)တိုက်(အေ)အခန်း(၂၀၁)အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ဗဟန်း မြို့နယ် (ရွှေဂုံတိုင်ကလေးပြုစုရေးဌာနအနီး) ၀၁-၅၅၂၃၀၃
တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၂၉)၊ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊အမှုထမ်းရပ်ကွက်သန်လျင်မြို့၊ (သန်လျင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်းဝန်းအတွင်း)
မြောက်ပိုင်းခရို အမှတ်(၄၅)၊ ပြည်လမ်း၊ထောက်ကြန့်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်(အမျိုးသမီးကလေးသင် တန်းကျောင်းထောက်ကြန့်ဝင်းအတွင်း)
ကျိုက်ဝိုင်းလူငယ်သင် တန်းကျောင်း ၆၅/ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၆၅၀၀၃၅
သန်လျှင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်း မ/၂၉/ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း/အမှုထမ်းရပ်ကွက်/ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၃၂၃၀
ငှက်အော်စမ်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်း ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ၊ကော့မှူးမြို့နယ် ၀၉-၈၆၁၇၉၅၈
အမျိုးသမီးကလေးသင်တန်းကျောင်း (မလိခ) အမှတ်(၄၉)မလိခလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉၆၆ဝ၃ဝ၂
အမျိုးသမီးကလေးသင်တန်းကျောင်း(ထောက်ကြန့်) ၄၅/ပြည်လမ်း/ထောက်ကြန့်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၉၄၃၇၀၃၁
၁၀ အမျိုးသမီးသက်မွေးအတတ်၊ပညာသင်ကျောင်း အမှတ်(၁၈)နတ်မောက်လမ်း သွယ်(၁)ဗိုလ်ချို (၂)ရပ်ကွက်ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၄၂၈၂
၁၁ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန အမှတ်(၁၁၃)သံလွင်လမ်း ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁- ၅၃၅၁၃၆
၁၂ ကြည်မြင်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်း ၁၃၂/ပန်းပင်ကြီးလမ်းကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၉၃၁၇၀၇၁၊ ၉၃၁၇၁၂၆
၁၃ မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း ၆၅/ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉၆၆၁၄၄၂
၁၄ မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း ၆၅/ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉၆၆၁၇၁၂
၁၅ မသန်စွမ်းကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ ၆၅) ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉၆၆၃၃၉၂
၁၆ နားမကြားကျောင်း (တာမွေ) အမှတ်(၃၄)၊အိုးစု(၃)လမ်း၊မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၄၈၈၇၂
၁၇ ရွှေဂုံတိုင်ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေးဌာန ၂၄၇/၂၆၉အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ် ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၈၄၅၀
၁၈ သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေး အမှတ်၆၄/ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ၀၁-၆၅၇၉၁၄
၁၉ လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်း ၆၅/ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉၆၆၁၃၁၀
၂၀ FCCDသင်တန်းကျောင်း ၆၅/ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၆၆၁၃၈၁
၂၁ အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း အမှတ်၁၃၅/ဓမ္မစေတီလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၃၆ ၂၈၀
၂၂ အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးဌာန အလံအုတ်ကျေးရွာ၊တွံတေးမြို့နယ် ၀၉-၈၆၁၉၃၄၂