ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများသို့ အသိပေးခြင်း

၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၁၀၈/၂၀၂၀ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အားလုံး (ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်မပါ) တွင် နေထိုင်သည့်ပြည်သူများအနေဖြင့် နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ကြောင်း၊ သီးခြားခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းများမှအပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အိမ်မှနေ၍လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သွားရောက် /ပြန်လာ မည့်သူများကို ပို့ဆောင်မည့် ယာဥ်များနှင့် ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထားသော ယာဥ်များကိုသာ ရပ်ကွက်ကျော်လွန်သွားလာခွင့်ပြုရန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၂။ ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းများ၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမားများ၊ ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းများသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးအတွင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လိုအပ်ချက်အရ အခြားမြို့နယ်များသို့ ဖြတ်ကျော်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ QR Pass ရရှိကိုင်ဆောင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းများက QR Pass ကို ရယူနိုင်ရန် https://QRpass.SawSawShar.gov.mm တွင် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။

၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ ဈေးဝယ်ယူခြင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ခြင်းအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ၎င်းအတွက် QR Pass ရယူရန်မလိုအပ်ပါ။

၄။ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရန်နှင့် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့