ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်ပသို့ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိဘဲ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအဖြစ် သုံးသပ်ရသော COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအား (၂၄.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင်တွေ့ရှိ ခဲ့ရာ (၈.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လူနာ( ၆၅၆) ဦးအထိရှိလာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ Stay at Home သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များ အပါအဝင် မြို့နယ် (၄၄) မြို့နယ် (ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်မပါ) တွင် နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်နှင့် အရေးကြီးကိစ္စရပ်များမှ အပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပသို့ (၁၁.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ခရီးသွားရောက်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့