အစိုးရအဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။


(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများ ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် သော် လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ အသုံးပြုခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ရာ စိတ်ပါ ဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားသည့် မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံအတိုင်းမိ မိအစီအစဉ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာရိုက်နှိပ် ပြုစုဖြည့်စွက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဝယ်ယူလို သည့်မြေကွက်တည်ရှိရာ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီရုံး/မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေး အဖွဲ့ရုံးများတွင် ရုံးချိန်အတွင်း တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်မြေကွက်စာရင်းများကို သိရှိ လိုပါကhttps://www.yangon.gov.mm/announcements.html ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၏ Website လိပ်စာ တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။


လျှောက်လွှာတင်ရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့။
ကြေညာချက် PDF Download ရယူရန်