ကြေညာချက်များ

မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာများမှ အစိုးရအဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများကို ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူစာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း။

ပြန်လည်တင်သွင်း လာသည့်လျှောက်လွှာများကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ်၊ စည်းကမ်းချက် စုံ/မစုံ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူစာရင်းမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ (၉-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင်ဆက်သွယ်ပြီး (၂)လအတွင်း ငွေပေးသွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။...

ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၉ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »

အစိုးရအဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။

င်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများ ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် သော် လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ အသုံးပြုခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ရာ စိတ်ပါ ဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားသည့် မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံအတိုင်းမိ မိအစီအစဉ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာရိုက်နှိပ် ပြုစုဖြည့်စွက်၍...

ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၉ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »

စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) တို့ ပူးပေါင်း၍ စားသောက်ဆိုင်များကဏ္ဍ၏ အလားအလာအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုကြောင့်၊ မိမိ၏ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် သက်ရောက်မှု အကြောင်း စစ်တမ်းကို ကူညီဖြည့်သွင်းပေးစေလိုပါသည်။...


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »


၁။  မြေယာလျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားခြင်း ပယ်ဖျက်စာရင်းအား ကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ်ပေးသွင်း၍ အသုံးပြုခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် ....


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »


၂။  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ်ပေးသွင်း၍ အသုံးပြုခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားသည့် မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံအတိုင်း မိမိအစီအစဥ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာရီုက်နှိပ်ပြုစုဖြည့်စွက်၍....


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »


၃။  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ အစီအစဥ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေး/စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ လျှောက်လွှာပုံစံများကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် သတင်းစာထဲတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာပြီး ၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ ပူးတွဲပါသိရှိလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရောင်းချပေးခဲ့ပါသည်။ လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းသည့် စောင်ရေ (၁၂၁၇၅)ကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ်....


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »


၄။  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေး/စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ လျှောက်လွှာပုံစံများကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် သတင်းစာထဲတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာပြီး ၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ ပူးတွဲပါသိရှိလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရောင်းချပေးခဲ့ပါသည်။ လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းသည့် စောင်ရေ....


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »


၅။  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ နိုင်ငံပိုင် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေ့မှာ ၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်သည့် ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ လျှောက်လွှာဝယ်ယူ/တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။... စည်းကမ်းချက်များ၊ မြေကွက်တည်နေရာများကို သေချာဖတ်ရှု၍ ကြိုတင်စဉ်းစားလေ့လာပြီးမှ လျှောက်လွှာဝယ်ယူပါက ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။....


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »


၆။  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်တို့အတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)ထက်မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနတို့ အတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၅ နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ်) ထက် ...


ကြေညာရက်စွဲ - ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန် »